ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

27-ตุลาคม-2537    อายุ 27ปี

182 Cm    หนัก 65 Kg

ได้รับการยกเว้นแล้ว
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

บัญชี/การเงิน/การธนาคาร

งานประจำ (Full Time)

business development

30,000บาท ขึ้นไป

25 ม.ค. 2565

25 ม.ค. 2565

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
business development
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การเงิน
2.50
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
อุดมศึกษา
ศิลป์คำนวณ
2.6
ประวัติการทำงาน
4 ปี
มีนาคม 2562  ถึง   พฤศจิกายน 2564
business development (ETAX Service)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

Work Experience
• Requirement Gathering
• Provide tools and media to attract attention on service
• To support company’s sales on E-tax Service and build trust by offering products and services
that match consumer expectation and preference
• After sales service support
• Technical Support on E-tax project
• Review/draft tor , proposal comply
• Almost 300 customers are under my responsibility

Other Skills
• English skill: Intermediate
• Softskill
• Coordinating skill
• Troubleshooting skill
• Presentation skill
• Consult skill
• Design solution and Implement skill
• Negotiation skill
• Get requirment skill
• TOR , Proposal , Comply
• Aptitude skill
• Etax service
มีนาคม 2561  ถึง   มีนาคม 2562
เจ้าหน้าที่การเงิน
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1.เป็น lead การจ่ายเงิน 3 หมวด ได้แก่ Link Leasing การจ่ายในรอบ (เป็นค่าใช้จ่ายหลักของ INET )
2.ทำจ่ายในหมวด Link,ทำ Report การประมาณการจ่ายล่วงหน้า
3.ดูแลเรื่องการขอออกหนังสือค้ำประกันกับธนาคาร,ทำReport
4.จัดทำ ภ.ง.ด.53
5.support ให้คำปรึกษาการทำจ่ายของน้องๆในทีมจ่าย
6.ทำงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
.
มีนาคม 2561  ถึง   มีนาคม 2562
ฝึกงานฝ่ายสินเชื่อ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
310 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ตรวจสอบเอกสารเปิดเครดิต , ตรวจเครดิตบูโร , คีย์ข้อมูล

เคยทำร้านแมคโดนัลด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา Wildwood ,New Jersey USA
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

ไทย 38 คำ/นาที    อังกฤษ 32 คำ/นาที

รถยนต์ ,


โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

เคยเข้าร่วมโครงการ Work and Travel in USA. ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2560

สำหรับสมาชิกเท่านั้น