ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

08-สิงหาคม-2529    อายุ 35ปี

160 Cm    หนัก 70 Kg

ได้รับการยกเว้น
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ระยอง (เมืองระยอง)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

การตลาด/การขาย

งานประจำ (Full Time)

เจ้าหน้าที่บุคคล, ธุรการประสารงาน,เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, เจ้าหน้าที่การตลาด,พนักงานขาย

19,000บาท ขึ้นไป

16 พ.ค. 2565

16 พ.ค. 2565

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
เจ้าหน้าที่บุคคล, ธุรการประสารงาน,เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, เจ้าหน้าที่การตลาด,พนักงานขาย
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การตลาด
2.69
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนระยองวิทยาคม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทย์-คณิต
2.99
ประวัติการทำงาน
15 ปี
ไม่ได้ระบุ
พนักงานบุคคลประจำพื้นที่
บ.บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
ปั้มน้ำมัน ปตท สาขาโรงแยกก๊าซ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1. เงินเดือน
2. อกสารเตรียมวางบิลค่าแรงเงินเดือน, โอที
3. ติดต่อประสานงานลูกค้าและภายในบริษัทฯ
4. ดูแลพนักงานให้อยู่ในระเบียบ
5. การต่อสัญญาจ้างพนักงาน จ่ายค่าชดเชยพนักงาน
6. จัดอบรมพนักงานในความดูแลให้ครบตามกฏหมาย
7. จัดหาพนักงานทดแทนตำแหน่งงว่าง
8. สื่อความพนักงานเรื่องระเบียบข้อบังคับ
กันยายน 2555  ถึง   กุมภาพันธ์ 2557
เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการ
บริษัท มาสเตอร์โซลูชั่น จำกัด
41/19 ซอยเสริมสุวรรณ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1.บันทึกขาด-ลา-มาสาย
2.ทำสัญญาจ้างพนักงานรายวัน
3.งานประกันสังคม
4.รายงานชั่วโมงการทำงาน
5.รายงานพนักงานเข้างานใหม่-พนักงานลาออก
6.รายงานพนักงานโอนย้ายโครงการ
7.Timesheet จากรายการสแกนนิ้ว
8.คีย์ ภงด.3,53
และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เมษายน 2554  ถึง   พฤษภาคม 2555
พนักงานธุรการ
บริษัท ร้อยแปดคอนสตรัคชั่น จำกัด
ลานจอดรถโฮมโปรระยอง ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

(1) .เงินเดือน
1.1 เงินเดือนพนักงานประจำ
1.2 เงินค่าแรงพนักงานรายวัน

(2) . งานประกันสังคม

(3) . เงินสดย่อย

(4) .แยกบิลใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน , ลงค่าใช้จ่ายลูกค้าแต่ละไซด์งานเพื่อดูต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ะละส่วนงาน

(5). หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,ภงด. 53

(6). รับลูกค้า

(7) . รับวางบิล,ดูแลเงินที่ผู้รับเหมาเบิก

(8) .เก็บประวัติลูกค้า,ผู้รับเหมา

(9) .คอยดูแลสต็อกเมื่อมีหน้างานมาเบิกของ

(10) .ติดต่อประสานงานในออฟฟิศ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 35 คำ/นาที    อังกฤษ 25 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

-การรับส่งอีเมลล์
- โปรแกรม Microsoft Word,Excel และใช้อุปกรณ์สำนักงานได้ คือ Fax,Printer,Scan

มีพื้นฐานโปรแกรมPhotoshop
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น