Scan me
ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

จังหวัด นนทบุรี (บางบัวทอง)

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

อัตรา 1

รายละเอียดงาน
1.ร่วมกับทีมผู้บริหารกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและนโยบายของผู้บริหาร
2.วางแผน จัดทำแผนด้านคุณภาพ ในการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพของโรงพยาบาล
3.ดำเนินการทำ IQA ปีละ 2 ครั้ง เพื่อประเมินระดับ Overall scoring ของโรงพยาบาล
4.จัดทำและควบคุมเอกสารคุณภาพของโรงพยาบาลให้เป็นปัจจุบัน
5.งานด้าน ระบบงาน RM และ IC
6.นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. 1. เพศหญิง อายุ 30 - 45 ปี บุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน
  2. 2.ปริญญาโท หรือปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพฯ
  3. 3.มีประสบการณ์การทำงานด้านคุณภาพอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  4. 4.มีประสบการณ์กาทำ HA JCI และ ISO จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ (การุญเวช รัตนาธิเบศร์เดิม)

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราชฎร์ รัตนาธิเบศร์
อาคาร 2 ชั้น 2 แผนกบุคคล
58 หมู่ 15 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์ 02 921 - 3400 - 9 ต่อ 2212 และ 2211
สามารถส่ง resume มาที่ hr1karunvej@gmail.com

หมายเหตุ
สามารถส่ง resume มาที่ hr1karunvej@gmail.com

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
58 หมู่ 15 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11000
ติดต่อ คุณสุชานันท์ แสงพลัด
โทรศัพท์ : 02 921-3400 - 9 ต่อ 2211
แฟกซ์ : 02 921 - 3400 ต่อ 1119
เว็บไซต์ : http://www.karunvej.com/

รายละเอียดบริษัท
เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง มีอาคารและอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปและเฉพาะทางหลายสาขา

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 23 ตุลาคม 2564
https://www.jobth.com/งาน/0000833058VUHGA.html