บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด เป็นบริษัทฯ MLM แบรนด์ไทยอันดับหนึ่ง เพื่อรองรับการเติบโตยอดธุรกิจ ปีละ 10,000 ล้านบาท ที่แข็งแกร่งในทุกมิติ ก่อกำเนิดจากความมุ่งมั่นของคณะแพทย์ และเภสัชกรที่ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย ผ่านการ รับรองที่ถูกต้องตาม หลักวิชาการ ด้วยปณิธานยึดมั่นในความจริงใจ และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอันเต็มเปี่ยม กิฟฟารีน มียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอันเกิดจากการวางแผนการตลาดที่มีวิสัยทัศน์ แผนการขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความมั่นคงให้แก่พนักงานทุกท่านในองค์กร ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครงานและร่วมสัมภาษณ์งานกับเรา

1. Digital Marketing Communication Supervisor

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

รายละเอียดของงาน
- สร้างสรรค์ วางแผน วางงบประมาณ จัดทำกิจกรรมสื่อสารทางการตลาด
- ร่วมพัฒนาการสร้างแบรนด์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
- รับผิดชอบพัฒนาการสื่อสารทางการตลาด
- ร่วมทำงานกับเอเจนซี่ในการสร้างสรรค์และประสานงานแคมเปญต่างๆ
- ร่วมวางแผนในการพัฒนาสื่อต่างๆ เพื่อการตลาด
- ติดตามและวัดผลประสิทธิภาพการทำแคมเปญต่างๆ
- ความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย /หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่ Event Marketing

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

รายละเอียดของงาน
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการจัดงานต่างๆ ของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย /หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

3. เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขาบางใหญ่

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา

รายละเอียดของงาน
- ปฏิบัติงานในสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา
- ประจำสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา ที่บริษัทฯ จัดสรรให้ทำงานตามความเหมาะสม
(บริษัท มีที่พักสำหรับพนักงานประจำสำนักงานฯ, มีเงินเดือนประจำ+ค่าคอมมิชชั่น)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย /หญิง อายุ 21 - 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถโอนย้าย/โยกย้ายสาขา ได้ตามความเหมาะสม
 • สามารถประจำสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา ที่บริษัทฯ จัดสรรให้ทำงานตามความเหมาะสม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

4. เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขาปิ่นกล้า

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา

รายละเอียดของงาน
- ปฏิบัติงานในสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา
- ประจำสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา ที่บริษัทฯ จัดสรรให้ทำงานตามความเหมาะสม
(บริษัท มีที่พักสำหรับพนักงานประจำสำนักงานฯ, มีเงินเดือนประจำ+ค่าคอมมิชชั่น)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย /หญิง อายุ 21 - 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถโอนย้าย/โยกย้ายสาขา ได้ตามความเหมาะสม
 • สามารถประจำสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา ที่บริษัทฯ จัดสรรให้ทำงานตามความเหมาะสม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

5. พนักงานขับรถธุรการ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

รายละเอียดของงาน
- ขับรถบริษัท รับ-ส่ง พนักงานไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
- ดูแล และตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย /หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) ขึ้นไป
 • ความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 • ใช่ google maps ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ทั้งเช้า เย็น และวันหยุด ในบางครั้ง
 • รักในงานบริการ สุภาพ ใจเย็น ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์ในการขับรถ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

6. เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขาตราด

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา

รายละเอียดของงาน
- ปฏิบัติงานในสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา
- ประจำสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา ที่บริษัทฯ จัดสรรให้ทำงานตามความเหมาะสม
(บริษัท มีที่พักสำหรับพนักงานประจำสำนักงานฯ, มีเงินเดือนประจำ+ค่าคอมมิชชั่น)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย /หญิง อายุ 21 - 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถโอนย้าย/โยกย้ายสาขา ได้ตามความเหมาะสม
 • สามารถประจำสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา ที่บริษัทฯ จัดสรรให้ทำงานตามความเหมาะสม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

7. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโส กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. ศึกษาข้อมูลทางการตลาดและความต้องการของผู้บริโภคเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อฝ่ายการตลาด
2. ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายการตลาดและหน่วยงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและภายในองค์กร
4. มีส่วนร่วมในการกิจกรรมทางการตลาดทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย /หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใจรักและหลงใหลในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
 • มีความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้ดี
 • ใช้ภาษาอังกฤษและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

8. เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน(สาขาน่าน)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

รายละเอียดของงาน
- ปฏิบัติงานในสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา
- ประจำสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา ที่บริษัทฯ จัดสรรให้ทำงานตามความเหมาะสม
(บริษัท มีที่พักสำหรับพนักงานประจำสำนักงานฯ, มีเงินเดือนประจำ+ค่าคอมมิชชั่น)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย /หญิง อายุ 21 - 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถโอนย้าย/โยกย้ายสาขา ได้ตามความเหมาะสม
 • สามารถประจำสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา ที่บริษัทฯ จัดสรรให้ทำงานตามความเหมาะสม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

9. เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา

รายละเอียดของงาน
- ปฏิบัติงานในสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา
- ประจำสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา ที่บริษัทฯ จัดสรรให้ทำงานตามความเหมาะสม
(บริษัท มีที่พักสำหรับพนักงานประจำสำนักงานฯ, มีเงินเดือนประจำ+ค่าคอมมิชชั่น)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย /หญิง อายุ 21 - 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถโอนย้าย/โยกย้ายสาขา ได้ตามความเหมาะสม
 • สามารถประจำสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา ที่บริษัทฯ จัดสรรให้ทำงานตามความเหมาะสม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

10. เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา

รายละเอียดของงาน
- ปฏิบัติงานในสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา
- ประจำสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา ที่บริษัทฯ จัดสรรให้ทำงานตามความเหมาะสม
(บริษัท มีที่พักสำหรับพนักงานประจำสำนักงานฯ, มีเงินเดือนประจำ+ค่าคอมมิชชั่น)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย /หญิง อายุ 21 - 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถโอนย้าย/โยกย้ายสาขา ได้ตามความเหมาะสม
 • สามารถประจำสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา ที่บริษัทฯ จัดสรรให้ทำงานตามความเหมาะสม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

11. IT Support

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

รายละเอียดของงาน
แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานใหญ่และสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย /หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ Pc และดูแลเรื่องระบบ Network
 • สามารถลงโปรแกรม Window Xp,7,8,10
 • สามารถทำงานเป็นกะงานเวลา 13:00 - 22:00 น.
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

12. เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกิฟฟารีนเดลิเวอรี่

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานกิฟฟารีนเดลิเวอรี่

รายละเอียดของงาน
- ปฏิบัติงานในสำนักงานกิฟฟารีนเดลิเวอรี่
- รับออเดอร์ทุกช่องทาง
- ให้บริการลูกค้า
- ดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงานกิฟฟารีนเดลิเวอรี่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย /หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ทัศนคติดีต่อหน้าที่การงาน มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักการบริการ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
 • มีความพร้อมทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และสามารถสลับวันหยุดได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

13. เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า(ขับรถจักรยานยนต์)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานกิฟฟารีนเดลิเวอรี่

รายละเอียดของงาน
- ขับรถจักรยานยนต์ ส่งสินค้ากิฟฟารีน ให้ลูกค้า
- ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ประจำสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนเดลิเวอรี่ (พระรามที่ 6)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมต้น (ม.6) ขึ้นไป
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง
 • ขับจักรยานยนต์ได้ดี พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีความรู้ความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯ
 • ทัศนคติดีต่อหน้าที่การงาน มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักการบริการ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
 • มีความพร้อมทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และสามารถสลับวันหยุดได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานขับรถจักรยานยนต์ส่งสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14. ผู้ตรวจสอบ

อัตรา : 5

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

รายละเอียดของงาน
- ดำเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
- ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จอย่างถูกต้องในเวลาที่กำหนด
- เสนอรายงานการปฏิบัติงานต่อหัวหน้า
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย /หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี สาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์
 • ซื่อสัตย์ สุจริต มีความอดทนในการทำงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

15. Audit

อัตรา : 5

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

รายละเอียดของงาน
- ดำเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
- ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จอย่างถูกต้องในเวลาที่กำหนด
- เสนอรายงานการปฏิบัติงานต่อหัวหน้า
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย /หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี สาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์
 • ซื่อสัตย์ สุจริต มีความอดทนในการทำงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

16. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (กฎหมายแรงงาน)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

รายละเอียดของงาน
- ให้คำปรึกษา เสนอความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขัปัญหาทางด้านกฎหมายแรงงานเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของบริษัท
- จัดทำและ/ร่างสัญญา บัญทึกข้อตกลง หรือเอกสารต่างๆ
- งานสอบสวนวินัยพนักงาน การเสนอความเห็นพิจารณาโทษทางวินัย หนังสือเตือน และหนังสือบอกเลิกจ้าง
- ค้นคว้ากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
- งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย /หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
 • มีความรู้ความเข้าใจกฏหมายว่าด้วยการด้วยการคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถจับใจความสำคัญ และสรุปข้อเท็จจริงได้รวดเร็ว
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 • มีประสบการณ์การทำงานฝ่ายบุคคล 1-2 ปี
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย 1-2 ปี หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวของรัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17. พนักงานคลังสินค้า

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด (คลังสินค้ากิฟฟารีน นวนคร)

รายละเอียดของงาน
- งานคลังสินค้า และดูแล Stock สินค้า
- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นพนักงานรายวัน (ผ่านทดลองงาน จะปรับเป็นพนักงานรายเดือน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความอดทนในการทำงาน
 • ปฏิบัติงานประจำที่คลังสินค้ากิฟฟารีน นวนคร (นิคมอุตสาหกรรมนวนคร)

18. พนักงานติดรถขนส่งสินค้า

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด (คลังสินค้ากิฟฟารีน นวนคร)

รายละเอียดของงาน
- ติดรถขนส่งสินค้าไปต่างจังหวัด
- รับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นพนักงานรายวัน (เมื่อผ่านทดลองงาน จะปรับเป็นพนักงานรายเดือน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับมัธยมต้น (ม.3) ขึ้นไป
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้
 • สามารถยกของหนักได้
 • มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

19. พนักงานขับรถขนส่งสินค้า (6-10 ล้อ)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด (คลังสินค้ากิฟฟารีน นวนคร)

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบสินค้าใ้ห้ตรงตามรายละเอียดของบิล
- ขับรถขนส่งสินค้าออกต่างจังหวัด
- เป็นพนักงานรายวัน (ผ่านทดลองงาน จะปรับเป็นพนักงานรายเดือน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ท.2
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • ขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน ตรงต่อเวลา

20. พนักงานเช็คเกอร์

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด (คลังสินค้ากิฟฟารีน นวนคร)

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบสินค้าตามบิล
- เป็นพนักงานรายวัน (ผ่านทดลองงาน จะปรับเป็นพนักงานรายเดือน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย /หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • ขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์ตรวจเช็คสินค้า ส่งสินค้าต่างจังหวัด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบขับขี่ประเภท ท.2 ขึ้นไป (ใบอนุญาตขับขี่บุคคลชนิดที่2) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

21. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท แฮปปี้ กิฟ จำกัด (เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร)

รายละเอียดของงาน
1. คิดค้นสินค้าใหม่ๆ
2. ปรับปรุงสินค้าเก่าให้ทันสมัยตามความต้องการของตลาด
3. ประสานงานกับ Supplier เพื่อหาวัตถุดิบที่เหมาะสมมาทำการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย /หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี (วทบ.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร, จุลชีววิทยา, อาหารและโภชนาการ
 • มีความขยันและสามารถเปลี่ยนแผนกความรับผิดชอบได้ตามความเหมาะสม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

22. เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขาดอนเมือง

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา

รายละเอียดของงาน
- ปฏิบัติงานในสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา
- ประจำสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา ที่บริษัทฯ จัดสรรให้ทำงานตามความเหมาะสม
(บริษัท มีที่พักสำหรับพนักงานประจำสำนักงานฯ, มีเงินเดือนประจำ+ค่าคอมมิชชั่น)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย /หญิง อายุ 21 - 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถโอนย้าย/โยกย้ายสาขา ได้ตามความเหมาะสม
 • สามารถประจำสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา ที่บริษัทฯ จัดสรรให้ทำงานตามความเหมาะสม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

23. พนักงานบัญชี

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบยอดใบกำกับภาษีของธนาคารก่อนรวบรวมนำส่ง ภ.พ.30 ทุกเดือน
- ตรวจสอบยอด Statement ทุกรายการ ทุกบัญชี ทุกธนาคาร ทั้งด้านรับและจ่าย เพื่อบันทึกสมุดรายวันให้ถูกต้องครบถ้วน
- ทำรายละเอียดประกอบการทำงบการเงินประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย /หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี สาขาการเงิน

วิธีการรับสมัครงาน

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
36/1 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 11 ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-619-6070 ต่อ 1116
แฟกซ์ :

ติดต่อ : คุณอสมาภรณ์

http://www.giffarine.com
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com