MediHair
คลินิกปลูกผม
ที่ Medi Hair CLINIC คุณสามารถมั่นใจผลการรักษา เราเลือกสรรทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผ่าตัดปลูกผมจาก American Board of Hair Restoration Surgery (ABHRS) เท่านั้น เพื่อมอบผลลัพธ์ในการปลูกผมที่ดีที่สุด เราเลือกใช้นวัตกรรมการปลูกผมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย DHI Implanter และเป็นที่ยอมรับด้านการปลูกผมมากที่สุดในระดับสากล ทำให้คนไข้ของเรามั่นใจผลการรักษา ให้อัตราการติดของกราฟที่มากกว่า แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะออกแบบแนวไรผมแบบเฉพาะบุคคล HAIRLINE PERSONALIZATION เพื่อให้รับกับรูปหน้าของแต่ละบุคคล และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นธรรมชาติ

1. พนักงานขาย (Sales) คลินิกปลูกผม

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : MediHair

รายละเอียดของงาน
1.ต้อนรับคนไข้ให้ข้อมูลสินค้า และบริการ รวมทั้งรับโทรศัพท์, ทำบัตร, ดูแลเอกสารข้อมูลประวัติลูกค้าและเอกสารอื่นๆเกี่ยวกับลูกค้า โทรศัพท์นัดหมายลูกค้า
2.บริหารยอดขาย และกระตุ้นยอดขาย รวมทั้งรายงานยอดขาย
3.จัด และจ่ายยาตามใบสั่งของแพทย์ พร้อมอธิบายรายละเอียดการใช้ยาให้ลูกค้า
4.เช็คยอดขาย และสรุปข้อมูลยอดขายจากช่องทางการขายต่างๆ
5.ประสานงานทั่วๆไปเกี่ยวกับฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และงานอบรมต่างๆ
6.ร่วมคิดและ ประสานงานเรื่องโปรโมชั่น คอนเท้นต์ต่าง ผ่านช่องทางการขายประเภทต่างๆ
7.งานธุรการต่างๆ และอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่กำจัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี มนุษยสัมพันธ์ดี รักการบริการ
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที หรือเร็วที่สุด
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษ หรือ จีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศ

2. ผู้ช่วยแพทย์ (ปลูกผมย้ายราก)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : MediHair

รายละเอียดของงาน
ให้บริการแก่คนไข้ด้านการปลูกผมย้ายรากผม ภายใต้การดูแลของแพทย์
มีการฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 20-35 ปี
 • จบมัธยมศึกษา 6 ขึ้นไป
 • หากจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) หรือ ผู้ช่วยคนไข้ (NA) หรือ มีประสบการณ์ด้านการปลูกผมย้ายราก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที หรือเร็วที่สุด

3. ผู้วางแผนและออกแบบด้านคอนเทนท์ (Content Creator)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20,000-30,000

สถานที่ทำงาน : MediHair

รายละเอียดของงาน
1. ดูแล online platform เช่น Facebook, Instagram, และ Line เป็นต้น
2. สร้าง content ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง กลุ่มเป้าหมาย กับ brands
3. ผลิตสื่อโฆษณาในรูปแบบของ ภาพนิ่ง และ สื่อวิดีโอเคลื่อนไหว

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่กำจัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี
 • ช่างสังเกต อัฟเดทเทรนด์ใหม่ๆอยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์
 • หากถ่ายภาพและวิดีโอได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พนักงานบัญชี

อัตรา : 1

เงินเดือน : 11,000-15,000 ขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ

สถานที่ทำงาน : MediHair

รายละเอียดของงาน
- ดูแลรับผิดชอบงานบัญชีบริษัท รายรับ-รายจ่าย
- ดูแลรับผิดชอบจัดเตรียมเอกสาร
- ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับสต็อก จัดซื้อเวชภัณฑ์
- ประสานงานระหว่างลูกค้าบริการงานทางด้านเอกสาร
- งานธุรการ
- ทำงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และมีความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft Office
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
โทร 0617465995 หรือส่ง e-mail : themedihair@gmail.com

MediHair
Gaysorn Village, ชั้น Lobby, เลขที่ 999 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 061-7465995
แฟกซ์ :

ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

Jobs power By JobTH.com