บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บุลเลี่ยน แอนด์ เมททอล โบรคเกอร์ส (กรุงเทพ) จำกัด
บริษัทฯ ผลิตเครื่องประดับเพื่อการส่งออกมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงได้มาตราฐานส่งออกทั่วโลก มีสวัสดิการตามที่กฏหมายกำหนดทุกประการและอื่นๆ ที่กฏหมายไม่ได้กำหนด การรักษาพยาบาล มีอาหารเลี้ยงพนักงานทุกคนที่ทำโอที มีชุดยูนิฟอร์ม รถส่งช่วงทำโอที ทุนการศึกษาบุตรที่ผลการเรียนดี การช่วยเหลือค่าทำศพ เงินช่วยเหลือพนักงาน เบี้ยขยัน โบนัส กองทุนทดแทน ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสังคม งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและอื่นๆ หมายเหตุ ไม่มีค่าประกันเข้าทำงาน ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

1. ช่างพิมพ์

อัตรา : 4

เงินเดือน : ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บุลเลี่ยน แอนด์ เมททอล โบรคเกอร์ส (กรุงเทพ) จำกัด

รายละเอียดของงาน
แกะชิ้นงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 18 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีประสบการณ์ด้านงานจิวเวลรี่โดยตรงจะพิจารณาพิเศษ

2. ช่างหล่อ

อัตรา : 2

เงินเดือน : ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน : ซอยอ่อนนุช 88 แยก 6

รายละเอียดของงาน
ช่างหล่อชิ้นงานจิวเวลรี่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจิวเวลรี่โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยันอดทนตั้งใจทำงาน

3. ช่างผ่าพิมพ์บล็อกยาง

อัตรา : 2

เงินเดือน : ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน : ซอยอ่อนนุช 88 แยก 6

รายละเอียดของงาน
มีหน้าที่ผ่าพิมพ์บล็อกยาง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีประสบการณ์ด้านงานจิวเวลรี่โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยันอดทนตั้งใจทำงาน

4. เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ ด่วน!!!

อัตรา : 2

เงินเดือน : ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน : ซอยอ่อนนุช 88 แยก 6

รายละเอียดของงาน
ส่ง E-mail ให้ลูกค้า
ทำเอกสารสั่งซื้อสินค้า คุยรายละเอียดต่างๆกับลูกค้า
ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
และอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

5. เจ้าหน้าที่ คีย์ข้อมูล

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน : ซอยอ่อนนุช 88 แยก 6

รายละเอียดของงาน
คีย์เอกสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส.
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่
 • มีความขยันอดทนตั้งใจทำงาน

6. เจ้าหน้าที่ นำเข้า - ส่งออก ด่วน!!!!

อัตรา : 2

เงินเดือน : ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน : ซอยอ่อนนุช 88 แยก 6

รายละเอียดของงาน
จัดทำเอกสาร INVOICE และ PACKING LIST
ติดต่อประสานงานและจัดทำเอกสารให้กับ Shipping and forwarder หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานเพื่อให้ข้อมูลแก่พนักงานฝ่ายประสานงานขาย
อืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 - 2 ปี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
 • สามารถทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงานได้ดี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

7. Jewelry Designer ( โปรแกรม Rhino , 3Design , MATRIX ) ด่วน!!!

อัตรา : 4

เงินเดือน : ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน : ซอยอ่อนนุช 88 แยก 6

รายละเอียดของงาน
ออกแบบเครื่องประดับตามความต้องการของลูกค้าและคิดออกแบบเครื่องประดับแนวใหม่ๆ ให้กับทางบริษัทฯ
โดยใช้โปรแกรม Rhino , 3Design , วาดมือ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงานได้ดี

8. Jewelry Designer ( วาดมือ )

อัตรา : 2

เงินเดือน : ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน : ซอยอ่อนนุช 88 แยก 6

รายละเอียดของงาน
ออกแบบเครื่องประดับตามความต้องการของลูกค้าและคิดออกแบบเครื่องประดับแนวใหม่ๆ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่อย่างสูง
 • พร้อมที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ

9. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ( IT SUPPORT ) ด่วน !!!!

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน : ซอยอ่อนนุช 88 แยก 6

รายละเอียดของงาน
1. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทั้ง Software และ Hardware รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแล Window Server , Active Directory และ Domain Controller
3. ดูแลระบบ สำรองข้อมูล ของบริษัท และ ระบบป้องกันไวรัส
4. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง
** หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Mac OS , VMWare จะพิจารณาเป็นพิเศษ **

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ได้
 • ช่วยงานถ่ายรูปเป็นครั้งคราว
 • สามารถทำงานภายใต้การกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีใจรักในงานบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีได้ด้วยตัวเอง

10. ช่างพิมพ์

อัตรา : 2

เงินเดือน : ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน : ซอยอ่อนนุช 88 แยก 6

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบเกี่ยวกับพิมพ์เงิน , แกะชิ้นงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. ช่างขัด ด่วน !!!!!!!!! หลายอัตราาาาาาา

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน : ซอยอ่อนนุช 88 แยก 6

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบในส่วนการขัดชิ้นงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปวช
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีประสบการณ์ด้านงานจิวเวลรี่โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12. ช่างแต่ง ด่วน!!!!

อัตรา : หลายอัตราาาา

เงินเดือน : ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน : ซอยอ่อนนุช 88 แยก 6

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบในส่วนการแต่งชิ้นงานจิวเวลรี่
สามารถแต่ง เชื่อม ประกอบชิ้นงานได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีประสบการณ์ด้านงานจิวเวลรี่โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยันอดทนตั้งใจทำงาน

13. เด็กฝึก ช่างแต่ง , ช่างขัด

อัตรา : 2

เงินเดือน : ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน : ซอยอ่อนนุช 88 แยก 6

รายละเอียดของงาน
ช่างแต่ง : ฝึกแต่ง เชื่อม ประกอบชิ้นงาน
ช่างขัด : ขัดชิ้นงานตัวเรือนแบบเกลี้ยงและปัดเงา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปวช
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีประสบการณ์ด้านงานจิวเวลรี่โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยันอดทนตั้งใจทำงาน

14. ช่างชุบ

อัตรา : 2

เงินเดือน : ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บุลเลี่ยน แอนด์ เมททอล โบรคเกอร์ส (กรุงเทพ) จำกัด

รายละเอียดของงาน
ทาสีชิ้นงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีประสบการณ์ด้านงานจิวเวลรี่โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยันอดทนตั้งใจทำงาน

15. พนักงานทั่วไป

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บุลเลี่ยน แอนด์ เมททอล โบรคเกอร์ส (กรุงเทพ) จำกัด

รายละเอียดของงาน
พนักงานฝ่ายผลิต
- ล้างชิ้นงาน
- ฝึกช่างขัด
- ฝึกช่างแต่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีประสบการณ์ด้านงานจิวเวลรี่โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยันอดทนตั้งใจทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีใจรักในงานบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

วิธีการรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครผ่านEmail ส่งทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บุลเลี่ยน แอนด์ เมททอล โบรคเกอร์ส (กรุงเทพ) จำกัด
36 ซอยอ่อนนุช 88 แยก 6 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-7260820-7
แฟกซ์ : 02-7260828

ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล

ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com