Alibabathailand Co., Ltd.
ALIBABATHAILAND.COM เริ่มก่อตั้งในปี 2011 โดยได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อ บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด

ปัจจุบันมีฐานะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนที่เป็นที่รู้จักอันดับต้นๆของประเทศไทย

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ของทั้งผู้บริหารและทีมงาน ทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน บริษัทฯจึงมีความเชี่ยวชาญ

ในการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าหลากหลายประเภทจากประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสำหรับลูกค้ารายย่อย

หรือสินค้าสำหรับบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม จนทำให้ในปัจจุบันมีลูกค้าในนามบุคคลและในนามบริษัท

มอบความไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อและนำเข้าให้เป็นจำนวนมาก

1. Admin HR( ประจำสาขานนทบุรี ) ด่วน

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 15,000 - 20,000

สถานที่ทำงาน : ประจำที่จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดของงาน
งาน HR ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น แผนกเงินเดือน สวัสดิการ สรรหา และฝึกอบรม ( การแบ่งขึ้นอยู่กับบริษัท บางที่ทำรวมทั้งหมด บริษัทใหญ่ๆ จะแบ่งชัดเจน )
เงินเดือน - รับผิดชอบงานค่าจ้าง คิดเงินได้ เงินหัก ดูเวลาการทำงาน โอที ภาษีรายได้ ออกเอกสารรับรองสถานะภาพพนักงาน เป็นต้น
สวัสดิการ - รับผิดชอบงานสวัสดิการพนักงานรอบด้าน ประกันสังคม ประกันชีวิต เครื่องแบบพนักงาน สิทธิ์ต่างๆ ของพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
สรรหา - รับผิดชอบงานสรรหาบุคลากร รับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์งาน ส่งใบสมัครให้แผนกต่างๆ ทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน บัตรพนักงาน เป็นต้น
ฝึกอบรม - รับผิดชอบการอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35
 • ระดับวุฒิ ปวส ถึง ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย1-2 ปี
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรการ HR จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้กดดันได้
 • มีความสำนาญในโปรแกรม MS Excel
 • สามารถใช้งานโปรแกรมMS office ( Microsoft Word ,Microsoft Excel )
 • ระเอียด รอบคอบ ขยัน กระตือรือร้น และสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

2. การตลาดออนไลน์/Online Marketing (พิจารณาคนมีประสบการณ์)

อัตรา : หลายอัตรา ด่วนมาก

เงินเดือน : 20,000 - 30,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
1.รับผิดชอบเป้าหมายด้านการตลาด งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
2.วางแผนการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย
3.ดำเนินการจัดทำเอกสารการตลาดเพื่อใช้ในงานสัมมนา เทรดโชว์ งานอีเว้นที่เกี่ยวข้อง
4.ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ออกพบลูกค้า ออกงานอีเว้นต่างๆ
5.ทำ online marketing ต่างๆ เช่น Facebook, Blog, Line@
6.วิเคราะห์ ติดตามผล การทำ online/Offline marketing
7.Social Media manager
8.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 26-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด,การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS office ได้อย่างดี
 • มีความเป็นผู้นำ Leadership มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวางแผนจัดการและสามารถพูดเชิงสร้างสรรค์ในที่สาธารณะได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายและตลาด มาอย่างน้อย 2-5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Social Media เป็นช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะ Data Analysis ,E-commerce,Business planning development
 • สามารถพูดในที่สาธารณะได้เป็นอย่างดี Social Media manager
 • สามารถทำงานประจำ 6 วันต่อสัปดาห์ได้

3. พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ (admin) ธุรการคีย์ข้อมูล จ.นนทบุรี

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 10,500-15,000 ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ )

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบงานด้านธุรการ การประสานงานภายใน - ภายนอกหน่วยงาน
- รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานภายในแผนก จัดทำรายงานต่างๆ
- รับผิดชแบงาน และดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ผู้บังคับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • เพศหญิง / อายุ 18-35 ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS office ( Microsoft Word ,Microsoft Excel )
 • การศึกษาระดับ ปวช ,ปวส ,ปริญญาตรี ,ปริญญาโท สาขา การเงิน / บัญชี และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS office ( Microsoft Word ,Microsoft Excel )ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ / ภาษาจีนได้ (จะพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ)
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ สุริต และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที และทำงานประจำ 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

4. พนักงานการตลาด เจ้าหน้าที่การตลาด Marketing จ.นนทบุรี

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 15,000-20,000 ( ตามประสบการณ์และความสามารถ )

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
- วางแผนกลยุทธ์ Product strategy
- นำเสนอและจัดทำโครงการแผนปฎิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ
- วางแผนและนำเสนอการบริการงบประมาณ
- ดูแลงานด้านการส่งเสริมการขาย
- ดูแลงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์
- ดูแลงานข้อมูลทางการตลาดและวิเคราะห์คู่แข่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • เพศหญิง /ชาย อายุ 18 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช ,ปวส ,ปริญญาตรี ,ปริญญาโท สาขาการตลาด / การขาย / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS office ( Microsoft Word ,Microsoft Excel )
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการวางแผนและการจัดการได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและสื่อสารภาษาจีนได้ (จะพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายและตลาด มาอย่างน้อย 2-5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุริต และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานประจำ 6 วันต่อสัปดาห์ได้

5. พนักงานบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชี Accounting (พนักงานการเงิน) จ.นนทบุรี

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 10,500-15,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
- บันทึกรายรับ รายจ่าย จ่ายเช็ค โอนเงิน รับเช็ค วางบิล
- จัดทำเอกสารทางการเงิน กระทบยอดรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจำเดือน
- รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องทางการเงินของบริษัท
- ค่าใช้จ่ายงบการเงินของบริษัท
- งานการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงานประจำ 6 วันต่อสัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • เพศหญิง / อายุ 18-35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช ,ปวส ,ปริญญาตรี ,ปริญญาโท สาขา การเงิน / บัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS office ( Microsoft Word ,Microsoft Excel )
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ / ภาษาจีนได้ (จะพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ)
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ สุริต และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • สามารถทำงานประจำ 6 วันต่อสัปดาห์ได้

6. PHP PROGRAMMER (Laravel) / PHP DEVELOPER / โปรแกรมเมอร์ / JAVASCRIPT PROGRAMMER (VUE.js)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 20,000-45,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ:

Full Stack Developer
FrontEnd : vue.js , nuxt.js
Backend : PHP (Laravel)

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP Framework (Laravel), MySQL, HTML5, CSS3, Ajax และ Javascript
วิเคราะห์ระบบเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและทดสอบเว็บแอปพลิเคชั่น
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม:
มีประสบการณ์การเขียน PHP OOP MVC
มีประสบการณ์การเขียน Javascript jQuery
มีประสบการณ์การเขียน HTML, CSS3, Bootstrap framework
มีประสบการณ์การเขียน MySQL
มีประสบการณ์การใช้งาน vue.js , nuxt.js (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีประสบการณ์การการทำงานแบบ Agile Scrum (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีประสบการณ์การใช้งาน Social API, Google API, Facebook API (จะรับพิจราณาเป็นพิเศษ)
มีประสบการณ์การใช้งาน RESTful APIs , Docker , Git (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีประสบการณ์การใช้งาน Cloud (AWS) , Docker , Ubuntu (จะรับพิจราณาเป็นพิเศษ)
มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและเข้ากับทีมได้ดี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
สามารถรับแรงกดดันได้สูงมีความรับผิดชอบ

สวัสดิการ:
ปรับเงินเดือนนอกรอบ (ตามทักษะที่เพิ่มขึ้น)
ปรับเงินเดือนประจำปี 2 ครั้งต่อปี (ตามผลงาน)
โบนัสประจำปี 1 ครั้งต่อปี (ตามผลงาน)
วันลาตามกฎหมายแรงงานโดยได้รับค่าจ้าง (ลากิจ, ลาป่วย,ลาพักร้อน)
วันหยุดตามประเพณี (ไม่ต่ำกว่า 13 วัน)
ประกันสังคม
เบี้ยขยันพิเศษ (ot , ทำงานวันเสาร์)
ฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร (เลือกตามเนื้อหาที่สนใจได้)

รายละเอียดเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน : นนทบุรี (ใกล้กับเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ , รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีแยกนนทบุรี 1)
เงินเดือน : 20,000-45,000 (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
วันทำงาน : ทำงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00น. (หากสนใจทำเพิ่มวันเสาร์ด้วยก็สามารถทำได้ มีค่าตอบแทนให้)
เพศ : หญิง /ชาย อายุ 18-35 ปี
ระดับการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงาน หรือ เคยผ่านการเขียนโปรแกรมมาแล้ว
 • เคยเขียนโปรแกรมโดยใช้ PHP Framework (Laravel)
 • เคยเขียนโปรแกรมโดยใช้ JAVASCRIPT (vue.js , nuxt.js)
 • เป็น Full Stack Developer
 • มีทัศนคติที่ดีและชอบทำงานเป็นทีม
 • สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบได้
 • สนุกกับการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ปัญหาทางซอฟแวร์ที่ซับซ้อน

7. รับสมัครช่างซ่อมบำรุง อาคาร,ช่างแอร์,( ด่วนมาก )

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : 15,000 - 18,000 (ตามประสบการณ์)

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
-รับผิดชอบงานปฏิบัติงานและบริการ ติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไข สายไฟ หลอดไฟ ที่ชำรุดและบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้าตามอาคารต่างๆ
-รับผิดชอบงานดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค ต่างๆ
-ตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
-เชื่อมไฟฟ้าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
-ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องกล ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา
-ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ช่างซ่อมไม่ต่ำกว่า 1 ปี จะได้รับพิจรณาเป็นพิเศษ
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป - ปริญญาตรีสาขา ช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างอาคาร ช่างแอร์
 • มีความรับผิดชอบ ไม่ละเลยหน้าที่ ใส่ใจเรื่องเนื้องานและความปลอดภัยของงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบ อารมณ์ดี ร่าเริง แจ่มใส
 • มีความรู้เบื้องต้นในการดูแล บำรุงรักษา ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถร่วมงานกะคนอื่นได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ เดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • **สามารถเริ่มงานได้ทันที** จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. พนักงานขับรถ คนขับรถ จ.นนทบุรี

อัตรา : 2

เงินเดือน : 10,500-15,000 ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ )

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ากับเอกสารการจัดส่ง
- ดูแลการจัดเรียงสินค้าและการขนถ่ายสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สมบูรณ์
- จัดส่งสินค้าให้ทันตามเวลาที่กำหนด
- จัดทำรายงานการใช้รถขนส่งประจำวัน
- ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานเสมอ
- ขับรถกระบะตู้ทึบ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • เพศหญิง /ชาย อายุ 18-35 ปี
 • การศึกษาระดับ วุฒิ ม.3 ม.6 ,ปวช ,ปวส ,ปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2 ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ / รู้เส้นทางการเดินรถเป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์เบื้้องต้น
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ สุริต อดทน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

9. พนักงาน กราฟิก ดีไซน์ กราฟฟิก ดีไซน์ Graphic Design , Web Design, Creative ,Multimedia (มัลติมีเดีย) จ.นนทบุรี

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 16,000-25,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์บน Social Media ต่างๆ Facebook ฯลฯ
- ออกแบบแคตตาล็อกสินค้า ต่างๆภายในองค์กร
- ออกบบสื่อการตลาดใหม่ๆ ออกแบบป้าย ออกแบบสื่่อออนไลน์
- ออกแบบกราฟฟิก ตามที่ได้รับมอบหมายสำหรับงาน Website,Logo,Coperate Identity และงานกราฟฟิกสำหรับการตลดอื่นๆ
- คิดคอนเวปงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- นำเสนอไอเดีย เพื่อพัฒนาศักยภาพในองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • เพศหญิง /ชาย อายุ 18 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช ,ปวส ,ปริญญาตรี ,ปริญญาโท สาขาวิชา กราฟฟิกดีไซน์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe IIIustrator ,Adobe Photoshop,Adobe Lightroom มีทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Adobe Flash, Adobe Premier,Adobe Audition
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบในการทำงานอยู่ในระดับสูง
 • มีทักษะในการบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี อดทน ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุริต
 • สามารถทำงานประจำ 6 วันต่อสัปดาห์ได้
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

10. พนักงานคลังสินค้า(โกดัง)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 12,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
- ควบคุมตรวจสอบ
- เช็คสต๊อกสินค้า
- แพ็คสินค้า
- จัดเรียงสินค้า,เคลื่อนย้ายสินค้า และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • เพศชาย / อายุ 18-30 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานแบบเป็นกะได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที และทำงานประจำ 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

วิธีการรับสมัครงาน
เปิดรับสมัคร วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 09.00 - 16.00 น.
1. โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายบุคคล 061-419-0666 Line:tdar99 / 02-9669690-1 ต่อ 105
2. walk-in (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. ยื่นใบสมัครทางอีเมลล์ hr@tcattdar.com
(กรุณาเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัครงานให้ครบถ้วน)
1. สำเนาวุฒิการศึกษา
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

Alibabathailand Co., Ltd.
บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 061-419-0666 Line:tdar99 / 02-9669690-1 ต่อ 105
แฟกซ์ : 02-966-9697

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

http://www.alibabathailand.com
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com