บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
โชว์รูมพร้อมศูนย์บริการและอะไหล่รถยนต์ฮอนด้าในเขตจังหวัดนนทบุรี 4 สาขา ได้แก่
ศูนย์รัตนาธิเบศร์ ศูนย์บางบัวทอง ศูนย์พระราม5 ศูนย์ติวานนท์

1. พนักงานบุคคล(งานพัฒนาและฝึกอบรม)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 17,000++

สถานที่ทำงาน : ศูนย์บริการฮอนด้ารัตนาธิเบศร์

รายละเอียดของงาน
งานพัฒนาและฝึกอบรม
- จัดทำร่างแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปี
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรมพนักงาน
- ดำเนินการจัดการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม
- ศึกษาข้อมูล หลักสูตรการฝึกอบรมและร่วมกับวิทยากรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีเนื้อหาตรงกับความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายต่างๆ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาและฝึกอบรม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. พนักงานอะไหล่

อัตรา : 7 อัตรา

เงินเดือน : 12,000-15,000

สถานที่ทำงาน : ศูนย์บริการฮอนด้ารัตนาธิเบศร์ , บางบัวทอง , ติวานนท์ , พระราม 5

รายละเอียดของงาน
ดูแลและให้บริการในเรื่องการจ่ายชิ้นส่วนอะไหล่ตามใบเบิกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนถึงการขายชิ้นส่วนอะไหล่ให้กับลูกค้าที่มาซื้อหน้าศูนย์บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. ทุกสาขา
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ แต่ไม่ถึงกับมือเซียนก็รับได้นะคะ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์ พิจารณาเป็นพิเศษนะคะ

3. ที่ปรึกษาการขาย

อัตรา : 10

เงินเดือน : เงินเดือน9,800+เบี้ยขยัน+เงินช่วยเหลือฯ+Incentive

สถานที่ทำงาน : ศูนย์บริการฮอนด้ารัตนาธิเบศร์ , บางบัวทอง , ติวานนท์ , พระราม 5

รายละเอียดของงาน
หาลูกค้า นำเสนอการขาย ให้คำแนะนำและบริการจนส่งมอบรถให้ลูกค้า ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่มีปัญหาติดค้างเครดิตส่วนบุคคล (Credit บูโร)
 • ชอบพูด คุย ตลอดๆ นั่งอยู่ติดเก้าอี้ไม่ได้ มาป็นนักขายกับเราได้ คะ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากจบวุฒิ ม.6 / ปวช. และมีประสบการณ์ขายรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

4. ที่ปรึกษาการบริการ/Service Adviser

อัตรา : 5

เงินเดือน : 12,000-15,000

สถานที่ทำงาน : ศูนย์บริการฮอนด้ารัตนาธิเบศร์ , บางบัวทอง , ติวานนท์ , พระราม 5

รายละเอียดของงาน
รับรถลูกค้าที่เข้ารับบริการซ่อมทั่วไป ติดตามงานซ่อม และส่งมอบรถให้ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส สาขาช่างยนต์
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ที่ปรึกษางานซ่อมตัวถังและสี/ตีราคา

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : 12,000-15,000++

สถานที่ทำงาน : ศูนย์บริการฮอนด้ารัตนาธิเบศร์ , บางบัวทอง , ติวานนท์ , พระราม 5

รายละเอียดของงาน
รับรถลูกค้าที่เข้ามารับบริการด้านงานซ่อมตัวถังสี ประเมินราคา ติดต่อบริษัทประกันภัย ติดตามงานซ่อม และส่งมอบรถให้ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส สาขา ทุกสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์ตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. พนักงานช่างยนต์

อัตรา : 5

เงินเดือน : 12,000-15,000

สถานที่ทำงาน : ศูนย์บริการฮอนด้ารัตนาธิเบศร์ , บางบัวทอง , ติวานนท์ , พระราม 5

รายละเอียดของงาน
ตรวจสอบและซ่อมรถยนต์ที่เข้ามารับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขา ช่างยนต์
 • ชอบการซ่อมรถยนต์ เป็นชีวิตจิตใจ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ได้อย่างชำนาญ
 • เป็นช่างซ่อมรถยนต์ ตัวยง

7. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

อัตรา : 3

เงินเดือน : 15,000-16,700++

สถานที่ทำงาน : ศูนย์บริการฮอนด้ารัตนาธิเบศร์ , บางบัวทอง , ติวานนท์ , พระราม 5

รายละเอียดของงาน
ติดต่อสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริการทางโทรศัพท์ รับข้อร้องเรียนของลูกค้าและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาตร์ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการพูด แก้ไขปัญหาเฉพาะได้ ทันถ่วงที

8. เลขานุการผู้บริหาร

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000 - 17,000

สถานที่ทำงาน : ศูนย์ฮอนด้า รัตนาธิเบศร์

รายละเอียดของงาน
งานเลขานุการ ผู้บริหารระดับสูง (Office of the Executives) รับผิดชอบจัดเตรียมตารางการนัดหมายเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ กำหนดการเดินทาง โดยให้มั่นใจว่ากำหนดการและงานที่เข้ามาได้รับการดูแลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเต็มที่ในการดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้บริหารภายในองค์กร คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ รวมถึงงานตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเลขานุการ, การจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านเลขานุการ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsolf office word
 • ทักษะการประสานงานและการเจรจาต่อรอง

9. พนักงานติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถใหม่(PDI)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 12,000 - 15,000

สถานที่ทำงาน : ศูนย์บริการฮอนด้าในจังหวัดนนทบุรี 4 ศูนย์บริการ

รายละเอียดของงาน
รับและตรวจสอบคุณภาพรถใหม่ที่ส่งมาจากโรงงาน
ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถตามที่ลูกค้า Order

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และมีความชำนาญในการขับรถยนต์
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้เวลาที่จำกัดได้

10. หัวหน้าทีมขาย

อัตรา : 2

เงินเดือน : เงินเดือน9,800+เบี้ยขยัน+Incentive+ค่าตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : ศูนย์บริการฮอนด้ารัตนาธิเบศร์ , บางบัวทอง , ติวานนท์ , พระราม 5

รายละเอียดของงาน
วางแผนและกำหนดกิจกรรมการขาย ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานขายให้ทำตามแผนที่กำหนด ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาด้านการขายและการรับมือกับลูกค้า สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง/ชาย
 • จบการศึกษาปวส.- ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์ 5 ปีขึ้นไป และทำงานในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

11. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ศูนย์บริการฮอนด้าบางบัวทอง

รายละเอียดของงาน
© กำหนดเป้าหมายงานด้านการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
© วางแผนงานด้านการตลาดทั้งระบบ
© วางแผนการหาข้อมูลกลุ่มลูกค้าใหม่ให้ได้ทุกเดือน
© จัดทำ Campaign การขาย และงานEvent ทุกเดือน
© รับผิดชอบรูปแบบและเนื้อหาในการสื่อสารการตลาดทั้งหมด
© สรุปข้อมูล คู่แข่ง และต่างยี่ห้อทุกเดือน
© จัดทำ Campaign ด้านการบริการและอื่นๆ (ตามที่ได้รับมอบหมาย)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี- ปริญญาโท สาขา การตลาด และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้พร้อมมีใบอนุญาตในการขับขี่
 • มีประสบการณ์ตรง

12. จป.เทคนิคขั้นสูง

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : รายได้เฉลี่ยรวม 18,000++ บาท

สถานที่ทำงาน : รัตนาธิเบศร์

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย
- รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูล ทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย
- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย
- วิเคราะห์แผนงานโครงการมาตรการ
- ตรวจประเมินตามแผน
- ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย
- แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง
- ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัย
- ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่นายจ้างมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย/หญิง

13. พนักงานสโตร์ (ดูแลเครื่องมือช่าง/ซ่อมบำรุงอาคารเบื้องต้น)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 13000-17000++

สถานที่ทำงาน : ศูนย์บริการฮอนด้ารัตนาธิเบศร์ , บางบัวทอง , ติวานนท์ , พระราม 5

รายละเอียดของงาน
เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ ตามใบสั่งงานที่เป็นเครื่องมือพิเศษเฉพาะด้าน วัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุง งานบริการหลังการขาย ลงบันทึกรายละเอียดของการเบิกจ่าย รวมถึงงานซ่อมบำรุงเครื่องมือและอาคารสถานที่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
 • สาขา ช่างไฟฟ้า,ช่างยนต์,ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

14. ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามที่ตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ สาขารัตนาธิเบศร์

รายละเอียดของงาน
*Supervise and coordinate the unit's day-to-day user support activities, ensuring timely and accurate resolution of user problems and concerns with respect to core computer hardware and software.
*Supervise and coordinate the implementation of projects and work requests involving installation, repair, and upgrade of IT hardware and/or software, as approved by management.
*Coordinate, and monitor data security for the unit; create and maintain backups, logs, and journals, and coordinates data recovery as needed.
*Performs miscellaneous job-related duties as assigned.
*Supervise and manage IT Officers for maintain and implement DMS and AD server, performance evaluating, training, work allocation and problem resolution.
*Monitors and manages database backups, logs, and journals; installs, maintains, and upgrades database software; restores and/or recovers data as required.
Skill Required:
*Knowledge of current technological developments/trends in area of expertise.
*Knowledge of the operational and technical support aspects of computer systems, hardware, software and peripheral equipment.
*Knowledge of Microsoft Windows Server 2008.
*Knowledge of Windows XP and Windows 7.
*Knowledge of Microsoft SQL Server 2005.
*Knowledge of WEB Server application.
*Ability to set up and implement Microsoft Active Directory, File Service Management.
*Ability to set up, monitor and trouble- shooting LAN and WAN network devices.
*Ability to provide technical guidance and leadership to professional personnel in area of expertise.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Master's degree at least 7 years of experience that is directly related to the duties and responsibilities specified.
 • Or Bachelor's degree at least 15 years of experience that is directly related to the duties and responsibilities specified

15. หัวหน้างาน จป.วิชาชีพ

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ฮอนด้าสาขารัตนาธิเบศร์ ติวานนท์ พระราม 5 บางบัวทอง

รายละเอียดของงาน
วางแผนและบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ตรงในงานด้านความปลอดภัยรวมกว่า 7 ปี
 • ประสบการณ์ตรงในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ ระดับหัวหน้างานหรือสูงกว่า อย่างน้อย 3 ปี

16. ผู้จัดการงานซ่อมตัวถังและสี

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ศูนย์บริการฮอนด้ารัตนาธิเบศร์ , บางบัวทอง , ติวานนท์ , พระราม 5

รายละเอียดของงาน
- วางแผน กำหนดเป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน่วยงานซ่อมตัวถังและสี ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่าย กำหนดทิศทางการบริการ ดูแลยอดงานบริการ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด สร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าให้บริษัท และบริการหลังการขายในหน่วยงานซ่อมตัวถังและสี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์ตรงในงานด้านศูนย์บริการไม่น้อยกว่า 10 ปี และทำงานในระดับบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • หากมีประสบการณ์งานด้านบริการศูนย์รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17. ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บริการ

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ศูนย์บริการฮอนด้ารัตนาธิเบศร์,ศูนย์บริการบางบัวทอง,ศูนย์บริการฮอนด้าติวานนท์,ศูนย์บริการฮอนด้าพระราม5

รายละเอียดของงาน
วางแผน กำหนดเป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติงานในแผนกบริการ ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่าย กำหนดทิศทางการบริการ ดูแลยอดงานบริการ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด สร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าให้บริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์ตรงในงานด้านศูนย์บริการและทำงานในระดับบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี

18. ที่ปรึกษางานซ่อมตัวถังและสีอาวุโส

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : สาขารัตนาธิเบศร์ สาขาบางบัวทอง

รายละเอียดของงาน
ควบคุม ดูแล สนับสนุนให้ที่ปรึกษางานประเมินราคาซ่อมตัวถังและสี(SA BP)ทั้งระบบ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์ 4-8 ปีขึ้นไป
 • สามารถประเมินรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุหนักได้
 • สามารถใช้งานระบบ EMCS ได้ดี

19. พนักงานต้อนรับสำนักงาน

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000+++

สถานที่ทำงาน : ศูนย์บริการฮอนด้ารัตนาธิเบศร์

รายละเอียดของงาน
รับสายโทรศัพท์ผู้ที่ติดต่อมายังบริษัทฯ ต้อนรับผู้มาติดต่องานจากภายนอก ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณส่วนต้อนรับของสำนักงาน และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปวส.-ปริญญาตรี
 • 2.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี

วิธีการรับสมัครงาน
ช่องทางในการส่งใบสมัครเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
1. สมัครทาง Line: @623meamv
2. สมัครทาง E-mail : hcn_hr@hondanon.com
3. สมัครทาง website : http://www.hondanon.com/career-policy/
(กรุณาแนบรูปถ่าย พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการพิจารณาใบสมัครด้วยค่ะ)
หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทร 090-9808303

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
4/10-11 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-5917733-6 ต่อ 531-533
แฟกซ์ : 02-591-7737

ติดต่อ : คุณรุจิษยา

http://www.hondanon.com
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com