บริษัท เอ็ม ออโต้โมบิล จำกัด
บริษัท เอ็ม ออโต้โมบิล จำกัด (M Automobile co.,ltd.) ประกอบธุรกิจยานยนต์ โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มาสด้า ศูนย์บริการ และศูนย์ซ่อมตัวถังและสี ที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในย่านฝั่งธนบุรี ตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนี(ขาออก) ใกล้โรงพยาบาลธนบุรี 2 เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้ามาสด้าโซนฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง
เปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานคุณภาพของเรา ร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเติบโตไปพร้อมกัน

1. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : 12,000 - 18,000 (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์)

สถานที่ทำงาน : โชว์รูมและศูนย์บริการ มาสด้าบรมราชชนนี ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

รายละเอียดของงาน
ต้อนรับและบริการลูกค้า อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการในศูนย์บริการ
โทรสอบถามความพึงพอใจลูกค้าหลังจากลูกค้าเข้าใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญาตรี ทุกสาขา
 • อายุ 25-30 ปี
 • รักงานบริการ มีบุคลิกภาพที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS-Excel
 • * หากมีประสบการณ์ในสายงานลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ หรือ Call center จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. หัวหน้าช่างยนต์

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : โชร์รูมมาสด้าบรมราชชนนี เลขที่ 15 ก่อนถึงโรงพยาบาลธนบุรี 2 ขาออก

รายละเอียดของงาน
ควบคุมการทำงาน,ดูแลพนักงานในแผนก,บริการลูกค้า,ซ่อมเครื่องยนต์,ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ,บริหารงานตามนโยบายบริษัทกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย อายุ 30-35 ปี วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขา ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีภาวะเป็นผู้นำ,มีใจรักงานบริการ
 • มีความรู้ทางด้านรถยนต์,เครื่องยนต์
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
 • มีประสบการณ์ทางด้านช่างยนต์อย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้,มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3. พนักงานบริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : มาสด้า บรมราชชนนี

รายละเอียดของงาน
บริการลูกค้า,ต้อนรับลูกค้า,ดูแลลูกค้า,ประสานงานกับแผนกต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี วุฒิ ป.ตรี
 • มีใจรักงานบริการ/บริการด้วยใจ,บุคลิกดี หน้าตาสวยหล่อ ขาวสะอาด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรทั้งภายใน-ภายนอก

4. เจ้าหน้าที่รับรถ(ที่ปรึกษาด้านบริการ)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : โชว์รูมมาสด้า บรมราชชนนี

รายละเอียดของงาน
-ต้อนรับพร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้าในการเข้ารับบริการตรวจเช็คระยะ ซ่อม ภายในศูนย์บริการ
-วิเคราะห์ตรวจหาข้อบกพร่องของรถยนต์ และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ลูกค้า
-จัดให้มีการทดสอบรถร่วมกับลูกค้า พร้อมจัดทำรายละเอียดของงานซ่อม
-นำเสนอผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ตกแต่ง และบริการดูแลรักษารถ
-วางแผน ติดต่อ และจัดลำดับการนัดเข้าซ่อม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบ ปวส - ปริญญาตรี อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มี่ใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับรถยนต์
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจา
 • หากมีประสบการณ์ด้านศูนย์บริการรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ที่ปรึกษาด้านบริการ

อัตรา : 1

เงินเดือน : (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์)

สถานที่ทำงาน : โชว์รูมและศูนย์บริการ มาสด้าบรมราชชนนี ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

รายละเอียดของงาน
-ต้อนรับพร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้าในการเข้ารับบริการตรวจเช็คระยะ ซ่อม ภายในศูนย์บริการ
-วิเคราะห์ตรวจหาข้อบกพร่องของรถยนต์ และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ลูกค้า
-จัดให้มีการทดสอบรถร่วมกับลูกค้า พร้อมจัดทำรายละเอียดของงานซ่อม
-นำเสนอผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ตกแต่ง และบริการดูแลรักษารถ
-วางแผน ติดต่อ และจัดลำดับการนัดเข้าซ่อม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญาตรี ทุกสาขา
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ มีบุคลิกภาพที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร และพร้อมเรียนรู้และพัฒนา
 • *หากมีประสบการณ์ ในสายงานที่ปรึกษาด้านบริการ ในศูนย์บริการรถยนต์ ศูนย์ซ่อม จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

6. พนักงานขาย Fleet

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท สกาย ออโต้โมทีฟ จำกัด

รายละเอียดของงาน
ติดต่อลูกค้าภาครัฐและเอกชน เพื่อเสนอขายรถยนต์แบบ Fleet

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 22-35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการลูกค้า
 • มีบุคลิก มนุษย์สัมพันธ์ และความสามารถในการสื่อสารได้ดี
 • สามารถออกนอกสถานที่ได้
 • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่
 • มีใจรักงานขาย และงานบริการ
 • หากมีประสบการณ์ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ทางออนไลน์ ประจำสาขา มาสด้าบรมราชชนนี

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามสเต๊ปการขายและค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : โชว์รูมและศูนย์บริการ มาสด้าบรมราชชนนี ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

รายละเอียดของงาน
นำเสนอการขายรถยนต์มาสด้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Line, Instagram)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง/ชาย วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
 • อายุ 23-30 ปี มีความสนใจ และสามารถใช้สื่อออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
 • ชอบงานท้าทาย รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • * หากมีประสบการณ์การขายสินค้าออนไลน์ หรือขายสินค้าทางโทรศัพท์ หรือ Call center จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจงานขาย

8. ที่ปรึกษาการขายออนไลน์ ประจำสาขา MG สิรินธร

อัตรา : 5

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท สกายออโตโมทีฟ จำกัด

รายละเอียดของงาน
ขายรถยนต์เอ็มจี รายได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1 มีประสบการณ์ในการขายรถยนต์
 • 2 ชอบความท้าทาย
 • 3 ชอบการบริการ
 • 4 สามารถออกนอกสถานที่ได้
 • 5 มีความกระตือรือล้นในการขาย

9. ช่าง PDI ติดตั้งอุปกรณ์รถใหม่ ตรวจเช็ครถใหม่

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอ็ม ออโต้โมบิล จำกัด

รายละเอียดของงาน
- ดูแล ตรวจรับ และตรวจเช็ครถใหม่
- ตรวจเช็คความสะอาด ความเรียบร้อยก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้า
- ประสานงานติตดั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ตาม order ฝ่ายขาย
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. ช่างยนต์/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกค์
 • ขับรถยนต์ได้
 • ชอบการบริการ
 • อดทน ขยัน มีวินัย
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • *** หากมีประสบการณ์ตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ ***

10. ผู้จัดการขาย ประจำ MG สิรินธร

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท สกาย ออโต้โมทีฟ จำกัด

รายละเอียดของงาน
- วางแผนการขาย ควบคุมและกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า
- วิเคราะห์ข้อมูลการขาย สรุปปัญหา จัดทำรายงานและร่วมนำเสนอแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขาย เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
- เป็นผู้นำ ดูแลและควบคุมพนักงานขายให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป : ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดเชิงบวก
 • กรณีมีประสบการณ์การผู้จัดการขายรถยนต์มาก่อน (พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

11. เจ้าหน้าที่กราฟฟิค ประจำสาขา MG สิรินธร

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท สกาย ออโต้โมทีฟ จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. ถ่ายรูปคล่อง เเละ สามารถทำคลิป VDO เกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ได้
2. มีการสร้าง Online Content ให้มีเนื้อหาที่ดี การสร้างภาพโฆษณาเพื่อเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้มีผู้เข้าชม เป็นจำนวนมาก
3. ใช้เครื่องมือจากการสำรวจกลุ่มลูกค้า เเละใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อถ่ายทอด ให้เป็นที่ยอมรับ
4. มีการสร้างเนื้อหาหรือประดิษฐ์ขึ้น เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีการใช้ถ้อยคำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างพาดหัวข่าว
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ชอบความท้าทาย
 • มีความละเอียดรอบครอบ ซื่อสัตย์
 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • สามารถทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ได้ วันจันทร์ - วันเสาร์
 • *** หากมีประสบการณ์ตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ ***

12. ผู้จัดการศูนย์บริการ ประจำสาขา MG สิรินธร

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท สกาย ออโต้โมทีฟ จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.บริหารงานด้านศูนย์บริการเมื่อลูกค้านำรถเข้ามาให้บริการซ่อมทั่วไปและเช็ดระยะ
2.บริหารวางแผนงานพนักงาน-ช่างตามมาตฐาน
3.บริหารศูนย์บริการและติดตามงานทั้งระบบงานศูนย์บริการ
4.ดูแลความเรียบร้อยภายในศูนย์บริการ
5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการขายศูนย์บริการรถยนต์
 • มีบุคลิก มนุษย์สัมพันธ์ และความสามารถในการสื่อสารได้ดี
 • 4.ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • 5 มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานสัปดาห์ละ 6 วันได้ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง มีความกระตือรือร้น

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครผ่านทาง Internet www.Jobth.com Appjob.com หรือ
สมัครด้วยตัวเอง ที่โชว์รูมและศูนย์บริการ มาสด้าบรมราชชนี (ใกล้ รพ.ธนบุรี 2)
บริษัท เอ็ม ออโต้โมบิล จำกัด
เลขที่ 15 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒา กรุงเทพมหานคร 10170
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
โทรศัพท์มือถือ 062-5988495, LINE : hr0625988495 ,
เบอร์โทรศัพท์บริษัท 02-447-9393 ต่อ 881

บริษัท เอ็ม ออโต้โมบิล จำกัด
(สำนักงาน) เลขที่ 15 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-447-9393 ต่อ 881 LINE : hr0625988495
แฟกซ์ : 02-447-9009

ติดต่อ : น.ส. สุนิตา ไมหมาด ฝ่ายบุคคล

ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com