สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา
รีสอร์ทขนาด 50 ห้อง บนหาดสรีกันตัง บริเวณหาดริ้น เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. ช่างไฟฟ้า ซ่อมบำรุง

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000-20,000++

สถานที่ทำงาน : สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะพะงัน

รายละเอียดของงาน
ซ่อมบำรุง ดูแล ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ และระบบอินเตอร์เนท ในรีสอร์ทขนาด 50 ห้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า-อิเลคทรอนิคส์
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความตั้งใจในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีม มองปัญหาอย่างรอบคอบและปลอดภัย
 • สามารถทำงานบนเกาะพะงันได้โดยเข้าใจสภาพพื้นที่

2. พนักงานรักษาความปลอดภัย

อัตรา : 2

เงินเดือน : 8500-12000

สถานที่ทำงาน : สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะพะงัน

รายละเอียดของงาน
ตรวจตราดูแลความปลอดภัยรอบๆบริเวณรีสอร์ท ในเวลากลางคืน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • สุขภาพร่างการแข็งแรง เป็นคนละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต ซื่อสัตย์
 • หากมีประสบการณ์การทำงานโดยตรง จะได้รับการพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ
 • **สามารถทำงานบนเกาะพะงันได้**

3. หัวหน้าแม่บ้าน

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามความสามารถ

สถานที่ทำงาน : สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะพะงัน

รายละเอียดของงาน
บันทึกการใช้ Amenity และ Minibar ของลูกค้าที่เข้าพักจากแม่บ้านพร้อมทั้งจัดเตรียมเพื่อการจัดส่งให้แม่บ้านเพื่อเติมในห้องพัก
บันทึกการรับส่ง Linen ในแผนกแม่บ้านทั้งจากส่วนปฎิบัติการและร้านซักรีด
จัดทำบันทึกสรุปยอดใช้วัสดุ อุปกรณ์สำหรับแผนกแม่บ้านในแต่ละวัน
ควบคุมการทำงานของพนักงานแม่บ้านให้ดูแลห้องพักให้ได้เหมาะสมตามมาตรฐานโรงแรม
จัดการตำแหน่งงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสมกับปริมาณงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป มีความเป็นผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นทีม รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • หากมีประสบการณ์โดยตรงกับงานในหน้าที่จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ
 • ** สามารถทำงานบนเกาะพะงันได้**

4. Front office Supervisor

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20000++ หรือตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : Silan Residence, Chaloklum Koh Phangan

รายละเอียดของงาน
ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับให้สามารถทำงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ ตรวจสอบรายงานการจองห้องพักพร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนลูกค้าเข้าพัก ฝึกอบรมการปฏิบัติงานที่เหมาะสมให้แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา ประเมินผลการทำงานของพนักงานในส่วน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การทำงานในแผนกเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงานสายตรงไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • เข้าใจการทำงานงานต้อนรับส่วนหน้าเป็นอย่างดี รักงานบริการ
 • มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ ทำงานเป็นทีม และเป็นผู้รักในการพัฒนาตนเอง
 • สามารถใช้โปรแกรมการจัดการโรงแรมได้อย่างเข้าใจดี
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ติดตามผลการทำงาน และสนับสนุนการทำงาน ให้กับพนักงานในแผนกต่างๆภายใต้การบังคับบัญชา
 • **สามารถทำงานในพื้นที่เกาะพะงันได้**

วิธีการรับสมัครงาน
Email ไปรษณีย์ หรือสมัครสัมภาษณ์ด้วยตนเอง

สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา
129/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077375055, 0814441322
แฟกซ์ : 077375056

ติดต่อ : คุณพิชยา ไชยวุฒิ

http://www.sarikantang.com

Jobs power By JobTH.com