บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้แทนจำหน่ายอาหารจากต่างประเทศ

1. พนักงานบัญชีลูกหนี้

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : 55 หมู่ที่ 5 ซอยกันตนา ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่

รายละเอียดของงาน
-จัดเตรียมเอกสารการวางบิล การรับชำระเงิน ตลอดทั้งการติดตามหนี้ รับชำระหนี้ นำเงินสด/เช็ค ฝากเข้าบัญชีธนาคาร รวมทั้งการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วยความถูกต้อง
-จัดทำรายงานเกี่ยวกับการวางบิลและรับชำระหนี้ รายวัน รายอาทิตย์และรายเดือน
-จัดทำรายงานการรับเงิน รายอาทิตย์และรายเดือน
-จัดทำประมาณการรับเงินรายเดือน
-จัดทำงบกระทบยอดระหว่างบัญชีและธนาคารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • -อายุไม่เกิน 28 ปี
 • -จบปริญญาตรีทางการบัญชี
 • -มีความสามารถในการใช้ MS EXCEL ได้คล่อง
 • -มีความละเอียด รอบคอบ
 • -มีความทุ่มเทในการทำงาน
 • -มีความขยัน อดทน

2. พนักงานคลังสินค้า

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : 55 หมู่ที่ 5 ซอยกันตนา ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่

รายละเอียดของงาน
-ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการคีย์ข้อมูลสินค้าเข้าและออกเข้าสู่ระบบ
-ตรวจสอบใบส่งสินค้าก่อนนำส่งและหลังนำส่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • -เพศชาย
 • -อายุระหว่าง 21-30 ปี
 • -จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • -ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 • -มองโลกในแง่ดี มีความรับผิดชอบในงานที่ทำ
 • -มีความอดทนในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน
 • -

3. Graphic Design

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : *ตามตกลง*

สถานที่ทำงาน : 55 หมู่ที่ 5 ซอยกันตนา ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่

รายละเอียดของงาน
-จัดทำเอกสารทางการขายและการตลาด
-ดูแลและพัฒนาเว็บไซด์ของบริษัท
-ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-29 ปี
 • -จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีด้านสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • -มีความตั้งใจและทุ่มเทในการทำงาน
 • -มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษดี-ดีมาก
 • -มีความอดทนในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

4. Digital Sale & Marketing

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ศึกษา เรียนรู้ รายละเอียดของสินค้า และบริการ
- สร้างแบรนด์/คุมคุณภาพของแบรนด์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- วางแผนคิดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์
- สร้างแคมเปญการตลาด ดูแลจัดการ และจัดทำรายงานวิเคราะห์ผล (Google Analytics, Facebook Analytics)
- บริหาร เรื่องDigital Marketing
- วิเคราะห์สินค้าและความต้องการของลูกค้า และแนวทางการเพิ่มยอดขาย
- ติดต่อหาลูกค้าใหม่เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ
- สามารถออกไปปฎิบัตินอกพื้นที่ได้
- มีความสารถด้านการพูดเสนอสินค้าทางออนไลน์ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ facebook ads, line ads, google ads
 • คิดอย่างเป็นระบบ วางแผนการทำงานอย่างมีขั้นตอน
 • รักการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการตลาด
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก
 • คิดนอกกรอบ เปิดมุมมอง
 • รับแรงกดดันได้ดี และมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

5. Executive Secretary

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : 588 ชันที่ 5-5B หมู่ที่ 4 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย

รายละเอียดของงาน
-Act as the point of contact between MD and client.
-Handle requests and queries appropriately
-Manage diary and schedule meetings and appointments
-Make travel arrangements
-Take meeting notes where required
-Devise and miantain MD's filling system

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - Femail age 25-35 years old.
 • - Bechelor or Master Degree in Secretarial, Business English or any related field.
 • -Minimum 3 years experience of secretary, personal assistant or any related position.
 • -Must be able to communicate well in English verbal and Thai is a must.
 • -Strong interpersonal skills and communication skills.
 • -Able to work well under pressure and excellent interpersonal skills.

6. Receptionist

อัตรา : 1-2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : เรสซิเดนซ์ วัน (Residence One) สุขุมวิท ซอย7

รายละเอียดของงาน
- ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่เข้ามาติดต่อ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ลูกค้าต้องการทราบ
- ขายห้องพัก แนะนำสถานที่ที่น่าสนใจ ตอบข้อซักถามลูกค้า
- ลงทะเบียนการเข้าพักของลูกค้า
- สำรองห้องพักบ้างเป็นครั้งคราว เมื่อมีผู้มาติดต่อและผู้เกี่ยวข้องไม่อยู่
- เก็บเงิน เช็คเอกสาร จากลูกค้า เมื่อทำการ เช็คเอ้าท์
- รับฝากข้อความต่างๆ แทนแขก ในกรณีที่แขกไม่อยู่
- สรุป และรายงานผลการทำงานในแต่ละรอบ
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ของใช้ภายในแผนก เบิกอุปกรณ์ของใช้ในแผนก
- ตรวจเซ็คกุญแจต่างๆให้ครบเสมอ
- สำรองรถให้ลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการ ขายทัวร์
- รับจดหมาย และพัสดุ จัดแยกและส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง
- โชว์ห้องพักให้กับลูกค้าที่มาเยื่ยมชม
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญาตรี ขึ้นไป
 • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีบุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบร้อย
 • ขยัน อดทนสูง
 • เรียนรู้งานเร็ว
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • ใจรักงานบริการ
 • ซื่อสัตย์

7. Sale Executive

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : salary+allowance

สถานที่ทำงาน : นนทบุรี-กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
•Follow up order from customers
•Offer new products to customers.
•Going out to fine new customer and contact new customers by telephone.
•Prepare material for presentation such as price list, documents, pictures and brochure. Sometimes take the sample to give customers.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Female.
 • Bachelor's Degree in any fields.
 • Computer literacy.
 • Good command of spoken and written Engliss.
 • Self motivated, energetic person and decent interpersonal skill with ability to work as a team.
 • Own car with driving license preferred.

8. พนักงานธุรการบัญชี

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : นนทบุรี

รายละเอียดของงาน
-คีย์ข้อมูลรับเข้าและจ่ายออกเกี่ยวกับสต็อกสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. อายุระหว่าง 18-24 ปี
 • 2. จบการศึกษาขั้นต่ำ ประกาศนียบัตรวิชาชีพบัญชี
 • 3. มีความขยัน ใส่ใจ ละเอียด รอบคอบในการทำงาน

9. พนักงาน PC

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านสุขุมวิท ทองหล่อ สาธร

รายละเอียดของงาน
แนะนำสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งจัดวางอยู่ที่ชั้นสินค้าของห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีอยู่หลายห้าง เช่น ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์, สุขุมวิท 33, ทองหล่อ, สีลม เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 18-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.3 - ปริญญาตรี
 • กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถพรีเซนท์สินค้าได้
 • สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้(ถ้าพูดได้ ก็จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ถ้ามีประสบการณ์ PC , เชียร์สินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานตามเวลาเปิด-ปิดของห้างสรรพสินค้าได้

10. Customer Sevice

อัตรา : 1

เงินเดือน : *negogiate*

สถานที่ทำงาน : นนทบุรี

รายละเอียดของงาน
-รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า ตลอดจนการสื่อสารสู่ฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ติดต่อกับผู้ขายต่างประเทศเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าสนใจและเป็นสินค้าใหม่
-ติดตามและดูแลลูกค้า เพื่อให้ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและโปรโมชั่นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
-ติดตามประวัติการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า เพื่อทำรายงานสรุปส่งให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • -เพศชาย/หญิง อายุ 21-28 ปี
 • -จบการศีกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • -ภาษาอังกฤษดี ทั้งพูด อ่านและเขียน
 • -มีความอดทนในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน
 • -เป็นคนมองโลกแง่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
 • -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ทั้งไมโครซอฟท์เวิร์ด เอ็กเซลและเอาท์ลูกด์เอ็กเพรส

วิธีการรับสมัครงาน
ให้ส่งใบสมัครทางอีเมล์ kanpat@gourmet-one.com หรือทางไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับติดต่อทางโทรศัพท์

บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ซอยกันตนา ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 02-403 3388
แฟกซ์ : 02-403 3410

ติดต่อ : คุณกัญ

http://www.gourmet-one.com
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com