กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
กว่า 50 ปี ของบทพิสูจน์ สู่ความแข็งแกร่งธุรกิจด้านขนส่งสินค้า ( Logistics ) กลุ่มบริษัทในเครือ ทีปพิพัฒน์ เรายืนหยัดด้วยคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อมุ่งสู่ความพึงพอใจ , ความสำเร็จ และ ผลกำไรสูงสุดของลูกค้า คือเป้าหมายของเรา นอกเหนือจากธุรกิจดังกล่าวนี้แล้ว เรายังมีธุรกิจในเครือกลุ่มของบริษัท ฯ เช่น ด้านสถานีบริการน้ำมัน ( Gas & Oil Station ) มินิมาร์ท,เทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงแรม เป็นต้น ทางบริษัท ฯ จึงมีความต้องการทีมงานหลายตำแหน่งเป็นผู้ที่มีความรู้ , ความสามารถพร้อมที่จะเดินก้าวไปสู่ความสำเร็จพร้อมกับเรา

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา (ลำลูกกา คลอง 12)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา

รายละเอียดของงาน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติ การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 45 ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านบริหารการศึกษา
 • มีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งผู้ช่วย / ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
 • สามารถเป็นผู้ประสานงานที่ดี ระหว่างผู้บริหารและคณะครู
 • มีประสบการณ์ด้านการประถมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. IT Support (ประจำอุบลราชธานี)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ภาคอีสาน

รายละเอียดของงาน
- ดูแลติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS)
- ตรวจสอบ ดูแล อุปกรณ์ติดตามยานพานพาหนะ GPS ที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
- ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เช่น Computer, Printer, Fax และระบบNetwork

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ***หากมีทักษะด้านไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น และการติดตั้ง GPS จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ***

3. IT Support (ประจำสระบุรี)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : แก่งคอย

รายละเอียดของงาน
- ดูแลติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS)
- ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ GPS ที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
- ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เช่น Computer Printer Fax และระบบNetwork

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ***หากมีทักษะด้านไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น และการติดตั้ง และการติดตั้ง GPS จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ***

4. IT Support (ประจำนครพนม)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : พื้นที่จังหวัดนครพนม

รายละเอียดของงาน
- ดูแลติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS)
- ตรวจสอบ ดูแล อุปกรณ์ติดตามยานพานพาหนะ GPS ที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
- ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เช่น Computer, Printer, Fax และระบบNetwork

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ***หากมีทักษะด้านไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น และการติดตั้ง GPS จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ***

5. IT Support (ประจำระยอง)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : พื้นที่จังหวัดระยอง

รายละเอียดของงาน
- ดูแลติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS)
- ตรวจสอบ ดูแล อุปกรณ์ติดตามยานพานพาหนะ GPS ที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
- ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เช่น Computer, Printer, Fax และระบบNetwork

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ***หากมีทักษะด้านไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น และการติดตั้ง GPS จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ***

6. IT Support (ประจำนครสวรรค์)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดของงาน
- ดูแลติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS)
- ตรวจสอบ ดูแล อุปกรณ์ติดตามยานพานพาหนะ GPS ที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
- ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เช่น Computer, Printer, Fax และระบบNetwork

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ***หากมีทักษะด้านไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น และการติดตั้ง GPS จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ***

7. Programmer

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : รามอินทรา กม.9

รายละเอียดของงาน
1.พัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า
2.พัฒนาระบบเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS) ด้วย Google Map
3.แก้ไขปรับปรุงระบบเดิมที่มี
4.พัฒนาระบบงานขนส่ง (Logistics)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • รักและสนใจในการพัฒนาโปรแกรม และพร้อมพัฒนาตัวเอง มีความรับผิดชอบ และมีใจรักในการเขียนโปรแกรม
 • พัฒนาระบบงาน ด้วย ASP.Net, C#/VB, ASP Classic, JavaScript, VB Script, HTML, CSS, AJax

8. เจ้าหน้าที่บัญชี ++ด่วน++

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ รามอินทรา กม.9

รายละเอียดของงาน
-จัดทำบัญชี ลงบันทึกเกี่ยวกับงานด้านบัญชี เดบิต/เครดิต
-ออกเอกสารเกี่ยวกับงานด้านบัญชีต่างๆ
-คีย์บิลลงในระบบทางด้านบัญชี
-งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาคุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 1ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ทางด้านภาษี

9. Service Engineer

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ รามอินทรา กม.9

รายละเอียดของงาน
ดูแลติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS) และ กล้องติดรถยนต์
ตรวจสอบ ดูแล อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ GPS ที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เช่นComputer, Printer, Fax และระบบ Network
ปฏิบัติงานทั้งใน และนอกสถานที่ และสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ (ออกต่างจังหวัดโดยประมาณเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2-3 วัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, ช่างยนต์, คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • *** หากมีทักษะด้านไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น และ การติดตั้ง GPS จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ***

10. เซลล์ รถบรรทุก

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง และค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : นิมิตรใหม่ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
- เสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
- ค้นหาลูกค้าใหม่และจดบันทึกจัดเก็บ
- จัดทำใบเสนอราคาและเตรียมข้อมูลการขาย
- ติดตามผลการพิจารณาสินเชื่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนส่งมอบรถให้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวช ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ปีขึ้นไป
 • มีบุคคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความมุ่งมั่น อดทน และมีทัศคติที่ดี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน ตรงต่อเวลา
 • มีทักษะในการนำเสนอ และเจรจา
 • สามารถใช้ Ms-Office ได้เป็นอย่างดี

11. พนักงานขับรถ ส่งวัสดุก่อสร้าง

อัตรา : ไม่จำกัด

เงินเดือน : ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน : พื้นที่ในเขตจังหวัดสระบุรี และภาคอีสาน

รายละเอียดของงาน
- ขับรถเทรลเลอร์เปลือย ส่งสินค้าตามจุดที่กำหนดในแต่ละวัน
- เช็กสภาพสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย และเช็กจำนวนให้ตรงกับรายการที่ต้องนำส่งก่อนนำขึ้นรถ
- ส่งสินค้า ตามแผนงานให้ครบและตรงตามเวลา
- รับผิดชอบรถในความดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพริจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถประเภทที่3
 • สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และ Application ในโทรศัพท์มือถือได้
 • มีบุคคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความสามารถในการสื่อสารได้ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้ดี
 • มีความขยันอดทน กระตือรือร้น ทุ่มเท มีความซื่อสัตย์/มีระเบียบวินัยในการทำงาน
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถยกของได้

12. พนักงานขับรถ ส่งพัสดุ SCG EXRRESS สาขาบางซื่อ

อัตรา : ไม่จำกัด

เงินเดือน : 12,000-15,000

สถานที่ทำงาน : สถานที่ส่งของ : บางซื่อ,จตุจักร,ดุสิต,ป้อมปราบศัตรู,สัมพันธวงศ์,พระนคร,เมืองนนทบุรี

รายละเอียดของงาน
- ขับรถตู้ ส่งพัสดุ SCG EXRRESS ตามจุดที่กำหนดในแต่ละวัน
- เช็คสินค้าให้ตรงกับรายการเบิกก่อนนำขึ้นรถ
- ส่งสินค้า ตามแผนงานให้ครบและตรงตามเวลา
- รับผิดชอบรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถตู้ได้
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้ดี
 • สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และApplicationในโทรศัพท์มือถือได้
 • จำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถยกของหนักได้
 • รักงานบริการ ชอบความท้าทายใหม่ๆ
 • มีความขยันอดทน กระตือรือร้น ทุ่มเท มีความซื่อสัตย์/มีระเบียบวินัยในการทำงาน

13. พนักงานขับรถ ส่งพัสดุ SCG EXRRESS สาขาเจริญนคร

อัตรา : ไม่จำกัด

เงินเดือน : 12,000-15,000

สถานที่ทำงาน : สถานที่ส่งของ : ธนบุรี,คลองสาน,หนองเสือ,บางกอกใหญ่,ทุ่งครุ,ราษฎร์บูรณะ,พระสมุทรเจดีย์,พระประแดง

รายละเอียดของงาน
- ขับรถตู้ ส่งพัสดุ SCG EXRRESS สินค้าตามจุดที่กำหนดในแต่ละวัน
- เช็คสินค้าให้ตรงกับรายการเบิกก่อนนำขึ้นรถ
- ส่งสินค้า ตามแผนงานให้ครบและตรงตามเวลา
- รับผิดชอบรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถตู้ได้
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้ดี
 • สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และApplicationในโทรศัพท์มือถือได้
 • จำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถยกของหนักได้
 • รักงานบริการ ชอบความท้าทายใหม่ๆ
 • มีความขยันอดทน กระตือรือร้น ทุ่มเท มีความซื่อสัตย์/มีระเบียบวินัยในการทำงาน

14. พนักงานขับรถ ส่งพัสดุ SCG EXRRESS สาขาพระราม3

อัตรา : ไม่จำกัด

เงินเดือน : 12,000-15,000

สถานที่ทำงาน : สถานที่ส่งของ : บางคอแหลม,สาธร,ยานนาวา,บางรัก,คลองเตย,วัฒนา,ปทุมวัน

รายละเอียดของงาน
- ขับรถตู้ ส่งพัสดุ SCG EXRRESS สินค้าตามจุดที่กำหนดในแต่ละวัน
- เช็คสินค้าให้ตรงกับรายการเบิกก่อนนำขึ้นรถ
- ส่งสินค้า ตามแผนงานให้ครบและตรงตามเวลา
- รับผิดชอบรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถตู้ได้
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้ดี
 • สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และApplicationในโทรศัพท์มือถือได้
 • จำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถยกของหนักได้
 • รักงานบริการ ชอบความท้าทายใหม่ๆ
 • มีความขยันอดทน กระตือรือร้น ทุ่มเท มีความซื่อสัตย์/มีระเบียบวินัยในการทำงาน

15. พนักงานขับรถ ส่งพัสดุ SCG EXRRESS สาขาตลิ่งชั่น

อัตรา : ไม่จำกัด

เงินเดือน : 12,000-15,000

สถานที่ทำงาน : สถานที่ส่งของ : ตลิ่งชั่น,ทวีวัฒนา,บางกรวย,บางกอกน้อย,บางพลัด

รายละเอียดของงาน
- ขับรถตู้ ส่งพัสดุ SCG EXRRESS สินค้าตามจุดที่กำหนดในแต่ละวัน
- เช็คสินค้าให้ตรงกับรายการเบิกก่อนนำขึ้นรถ
- ส่งสินค้า ตามแผนงานให้ครบและตรงตามเวลา
- รับผิดชอบรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถตู้ได้
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้ดี
 • สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และApplicationในโทรศัพท์มือถือได้
 • จำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถยกของหนักได้
 • รักงานบริการ ชอบความท้าทายใหม่ๆ
 • มีความขยันอดทน กระตือรือร้น ทุ่มเท มีความซื่อสัตย์/มีระเบียบวินัยในการทำงาน

16. IT Support (ประจำอุดรธานี)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โซนอีสาน

รายละเอียดของงาน
- ดูแลติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS)
- ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ GPS ที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
- ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เช่น Computer Printer Fax และระบบNetwork

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ***หากมีทักษะด้านไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น และการติดตั้ง GPS จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ***

วิธีการรับสมัครงาน
โทร 02 519 2299 ต่อ 511-513
สนใจสมัครผ่านทาง www.jobth.com หรือ
สนใจสมัครด้วยตนเอง อาคารทีปพิพัฒน์ เลขที่ 497, 499 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม.
หรือส่งประวัติทางอีเมล hr_theeppipat@hotmail.com

กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
เลขที่ 497,499 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02-5192299 ต่อ 511 ,512 , 513
แฟกซ์ : 02-9432129, 02-5195050

ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล

ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com