"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

อิสลาม

13-พฤษภาคม-2538    อายุ 26ปี

160 Cm    หนัก 51 Kg

ได้รับการยกเว้น
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์
ข้อมูลทั่วไป

กฎหมาย

งานประจำ (Full Time)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย, นิติกร, เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา

17,000บาท ขึ้นไป

29 ม.ค. 2565

29 ม.ค. 2565
ตำแหน่งที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย, นิติกร, เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นิติศาสตรบัณฑิต
-
3.56 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
กฎหมายอิสลาม
3.51 (เกียรตินิยมอันดับสอง)
ประวัติการทำงาน
1 ปี
มิถุนายน 2559  ถึง   สิงหาคม 2559
ผู้ช่วยนิติกร (ฝ่ายไกล่เกลี่ยข้อพิพาท)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย (94000)
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1.ให้ความเห็นในข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีครอบครัวและมรดกอิสลาม
2.เข้าร่วมการไหล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัว
3.ทำสัญญาประนีประนอมนอกศาลและในศาล
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ธันวาคม 2563  ถึง   มิถุนายน 2564
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
บริษัท สำนักงานกฎหมายเดอะริช จำกัด
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1. สรรหาพนักงาน นัดและสัมภาษณ์งาน ให้ความเห็นแก่นายจ้างเกี่ยวกับการรับพนักงานเข้าทำงาน การต่อสัญญาจ้างพนักงาน ทำสัญญาจ้างงาน จัดเก็บประวัติพนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. บังคับการเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับในการทำงานของบริษัท ทำหนังสือเตือนแก่พนักงานที่กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับในการทำงานของบริษัท
3. จัดทำเงินเดือนให้แก่พนักงาน
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สิงหาคม 2564  ถึง   พฤศจิกายน 2564
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
บริษัท วิลเลี่ยม อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ เฟิร์ม แอนด์ แอ็คเคาน์ จำกัด
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1. จัดทำและยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด
2. ยื่นขออนุญาตต่างๆตามที่บริษัทมอบหมาย
3. ให้ความเห็นทางกฎหมายและทำสัญญาต่างๆตามที่บริษัทมอบหมาย
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติการฝึกอบรม
ตุลาคม 2563  ถึง   ธันวาคม 2564
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
วิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (ดี)   เขียน (พอใช้)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 25 คำ/นาที    อังกฤษ 25 คำ/นาที

รถจักรยานยนต์ ,

รถจักรยานยนต์ ,

1.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (Microsoft Office ,Paint ,Internet)
2.มีความรับผิดชอบและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3.สามารถรับแรงความกดดันได้ดี
4. ตรงต่อเวลา
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-351-0087
หาพนักงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย, นิติกร, เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.