"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

25-ตุลาคม-2536    อายุ 28ปี

160 Cm    หนัก 51.5 Kg

สำเร็จการศึกษานักศึก
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชลบุรี (สัตหีบ)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

วิศวกรรมเคมี

งานประจำ (Full Time)

ผู้ช่วย QMR/QS, Document control, QMR/QS

30,000บาท ขึ้นไป

8 ก.พ. 2564

1 ก.พ. 2565
ตำแหน่งที่สนใจ
ผู้ช่วย QMR/QS, Document control, QMR/QS
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมเคมี
3.18
ประวัติการทำงาน
3 ปี
ไม่ได้ระบุ
Industrial Coordinator
Smart (2015) Services Co., Ltd.
355 ชั้น 2 (ยูนิต 3-8) ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ประสานงานและจัดทำเอกสารรายงานสำหรับ BOI ร่วมกับอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา / วิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหรือบุคลากร
เมษายน 2560  ถึง   ตุลาคม 2562
Assistant Engineer
Shin-Etsu Silicones (Thailand) Co., Ltd
2 หมุ่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง ระยอง 21130
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

CSR-DIW Committee
Process Safety Management (PSM) Committee
ISO 14001: 2015 Committee and Internal Auditor
ISO 9001: 2015 Committee and Internal Auditor
- ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำและแก้ไขกฎระเบียบแนวปฏิบัติงานและเอกสารอื่น ๆ ในระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการต่างๆ ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุประสิทธิผล
- ติดตามการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานและระบบ ทั้งภายในและภายนอกให้เป็นไปตามระบบ
- วางแผนควบคุมและตรวจสอบการทำงานของระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการต่างๆ ตามนโยบายขององค์กรและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและกฎระเบียบที่กำหนดไว้
- วางแผนการตรวจสอบภายในระบบบริหารคุณภาพและระบบบริหารต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
- ทบทวนแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ และเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน วิเคราะห์และรายงานสรุปวัตถุประสงค์คุณภาพของแต่ละแผนกในแต่ละเดือนและรายงานผลให้ตัวแทนฝ่ายบริหาร
- ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการอื่นๆ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์ประกอบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการ (Process Safety Management: PSM) เป็นไปตามมาตรฐานและปรับปรุงประสิทธิภาพ PSM อย่างต่อเนื่อง จัดเตรียมและแก้ไขระเบียบวิธีปฏิบัติงานขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารอื่นๆ ใน PSM รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารสำหรับการวิเคราะห์อันตรายและการประเมินอันตรายของกระบวนการผลิต
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาทีโครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-351-0087
หาพนักงาน ผู้ช่วย QMR/QS, Document control, QMR/QS
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.