"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

14-ตุลาคม-2538    อายุ 26ปี

153.0 Cm    หนัก 68.0 Kg

ได้รับการยกเว้น
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ฉะเชิงเทรา (คลองเขื่อน, บางน้ำเปรี้ยว, เมืองฉะเชิงเทรา)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

ภูมิศาสตร์

งานประจำ (Full Time)

พนักงานธุรการ, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, ประสานงานทั่วไป

15,000บาท ขึ้นไป

18 ม.ค. 2565

22 มี.ค. 2565
ตำแหน่งที่สนใจ
พนักงานธุรการ, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, ประสานงานทั่วไป
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
3.07
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนดัดดรุณี
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทย์-คณิต
3.01
ประวัติการทำงาน
2 ปี
กุมภาพันธ์ 2562  ถึง   มีนาคม 2564
พนักงานบันทึกข้อมูล
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
25 สุขเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลต่างๆของกรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ระบบทะเบียนเรือ ระบบคนประจำเรือ ระบบประกาศนียบัตร ระบบตรวจเรือ และระบบการขนส่งทางน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
มิถุนายน 2560  ถึง   กรกฎาคม 2560
นักศึกษาฝึกงาน
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
ศาลากลาง อำเภอเมือง อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

-ทำการตรวจสอบ/เปรียบเทียบอาคารในข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม(ปี 2007 ระวาง 513421292) ตำบลแสมสาร จังหวัดชลบุรี โดยใช้โปรแกรม MapInfo
-ตรวจสอบเอกสารข้อกำหนดและบัญชีท้ายกำหนด ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
-คัดและพิมพ์ผลการค้นหารายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ สำหรับปีภาษี 2559 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
-คัดแยกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันในเขตผังเมืองรวมสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แยกการใช้ประโยชน์อาคารแต่ละประเภท ปี 2554 โดยใช้โปรแกรม MapInfo
-ทำการลงข้อมูลการใช้ประโยชน์ทอาคารจากการสำรวจพื้นที่ ตำบลแสมสาร จังหวัดชลบุรี โดยใช้โปรแกรม MapInfo
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย - คำ/นาที    อังกฤษ - คำ/นาทีโครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-351-0087
หาพนักงาน พนักงานธุรการ, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, ประสานงานทั่วไป
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.