"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

13-พฤษภาคม-2538    อายุ 27ปี

171 Cm    หนัก 70 Kg

ผ่านการฝึกนศท.
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

บุรีรัมย์ (ชำนิ, นางรอง, เฉลิมพระเกียรติ, โนนสุวรรณ)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์
ข้อมูลทั่วไป

วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค

งานประจำ (Full Time)

วิศวกรไฟฟ้า

20,000บาท ขึ้นไป

24 ม.ค. 2565

14 พ.ค. 2565
ตำแหน่งที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้า
ประวัติการศึกษาสูงสุด
กำลังศึกษาอยู่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้า
2.00
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนนางรอง
วิทย์-คณิต
2.56
ประวัติการทำงาน
1 ปี
มิถุนายน 2560  ถึง   สิงหาคม 2560
ฝึกงาน
บริษัท บุรีรัมย์ พลังงาน จํากัด
หมู่ที่ 2 ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอ คูเมือง บุรีรัมย์ 31190
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ควบคุมระบบการทำงาน ของโรงงาน ในการผลิตไฟฟ้า และการส่งออกไฟฟ้า ให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น ควบคุมบอยเลอร์ เพื่อผลิตไอน้ำ เป็นกำลังให้เทอร์ไบน์ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและส่งขายให้แก่การไฟฟ้า และการดูแลรักษา เครื่องจักรและซ่อมแซม บางจุดที่เสียหาย และศึกษา เกี่ยวกับ การทำน้ำบริสุทธิ์ ที่นำไปใช้ในเครื่องจักรเช่นส่งไปใช้ในบอยเลอร์ โดยใช้เครื่อง reverse osmosis
พฤษภาคม 2561  ถึง   พฤศจิกายน 2561
ครูพิเศษสอน
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สอนนักเรียนนักศึกษา
พฤศจิกายน 2561  ถึง   ธันวาคม 2564
Service Engineer
พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

ไทย 50 คำ/นาที    อังกฤษ 30 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีความรับผิดชอบ
• มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
• มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง
• มีทักษะด้านภาษา C ในระดับปานกลาง
• ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในการแก้ปัญหางานวิศวกรรม
• วิเคราะห์ และหาแนวทางในการเลือกใช้วัตถุดิบต่างๆ ในเหมาะกับงาน
• ทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office, AutoCAD2D 3D, Sketch up,joomla
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

ปริญญานิพนธ์เรื่อง Wireless Control Unit For Planting (ชุดควบคุมการปลูกพืชแบบไร้สาย)
ระบบควบคุมอัตโนมัติหมายถึง การทำงานของระบบหรือ เครื่องอำนวยความสะดวกที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องเมื่อมีสัญญาณให้เริ่มทำงาน โดยที่ระบบนั้นจะทำงานแบบวนรอบ หรือสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานโดยใช้วิธีใช้สัญญาณมาวิเคราะห์ประมวลผล
ในการดำเนินงานโครงงานชุดควบคุมการปลูกพืชแบบไร้สายด้วยบอร์ด Raspberry Pi คณะผู้จัดทำได้รวบรวมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้งานในระบบ รวมทั้งทฤษฏีที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบซึ่งจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบที่ได้ดำเนินการมากขึ้น โดยมีรายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฏี ดังนี้
ราสเบอรี่พาย (Raspberry Pi)
-ภาษาที่ใช้กับอุปกรณ์ราสเบอรี่พาย (Raspberry pi) สำหรับการเขียนโปรแกรมของ Raspberry pi นั้นใช้ภาษา Python ,
-ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ,ภาษาพีเอชพี (PHP)
-บอร์ดรีเลย์ (relay shield)
-อุปกรณ์เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้น DHT-11
-หลักการทางาน Soil Moisture Sensor
-หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)
-พัดลมในเครื่องคอมพิวเตอร์ ยังมีแบริ่งอีกหลายแบบ
-ระบบเครือข่ายไร้สาย
- เครือข่ายไร้สาย (Wireless Local Area Network)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
หาพนักงาน วิศวกรไฟฟ้า, ,
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.