"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

18-มิถุนายน-2528    อายุ 37ปี

163 Cm    หนัก 73 Kg

ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สมุทรปราการ (ไม่ระบุ)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานประจำ (Full Time)

เจ้าหน้าที่ธุรกการเงิน, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การเงิน

17,000บาท ขึ้นไป

22 ก.พ. 2561

24 ก.พ. 2561
ตำแหน่งที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ธุรกการเงิน, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การเงิน
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปริญญาตรี
การบัญชีการเงิน
2.13
ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปวส.
การบัญชี
2.18
ประวัติการทำงาน
9 ปี
มกราคม 2552  ถึง   กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ
บริษัท รวมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด
247 หมู่ 6 ซอยเทศบาลบางปู 19 (สะพานปลา) ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1 ติดต่อประสานงานการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้า
2 เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ เช็คสต๊อกสินค้า และบันทึกสินค้าคงเหลือ
3 จัดทำค่าขนส่งสินค้า โดยกำหนดค่าขนส่งตามระยะทาง น้ำหนักรวมของสินค้า และสรุปรายการงานการส่งสินค้า
4 บริการลูกค้า โดยการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า พร้อมหาแนวทางแก้ไข
5 ออกใบจ่ายสินค้า รับวางบิลจัดทำเอกสารลดหนี้ และเอกสารการเคลมสินค้าเมื่อสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
6 จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ จัดทำหนังสือเรียนเชิญการประชุม และเชิญประชุม ประสานงานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม
7. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติการฝึกอบรม
มกราคม 2561  ถึง   มกราคม 2561
สมาคมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท.)
ทักษะหัวหน้างาน
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 40 คำ/นาที    อังกฤษ 40 คำ/นาที

รถจักรยานยนต์ ,

รถจักรยานยนต์ ,

มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์
มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นได้อย่างคล่องแคล่ว
ลำดับความสำคัญของงานแต่ละชิ้นได้ มีความสามารถในการวางแผน และทำงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับคนภายนอกแผนกได้อย่างราบรื่น
มีมารยาททางสังคมและประพฤติตนเหมาะสมตามกาลเทศ
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
หาพนักงาน เจ้าหน้าที่ธุรกการเงิน, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การเงิน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.