"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

25-กรกฎาคม-2538    อายุ 26ปี

155 Cm    หนัก 70 Kg

ได้รับการยกเว้น
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เพชรบูรณ์ (หนองไผ่)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี

งานประจำ (Full Time)

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ, เจ้าหน้าที่อาหารปลอดภัย

17,000บาท ขึ้นไป

29 เม.ย. 2565

29 เม.ย. 2565
ตำแหน่งที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ, เจ้าหน้าที่อาหารปลอดภัย
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
วิทยาศาสตร์การแพทย์
2.39
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนหนองไผ่
มัธยมศึกษา
วิทย์-คณิต
3.46
ประวัติการทำงาน
5 ปี
สิงหาคม 2560  ถึง   ธันวาคม 2560
นักศึกษาฝึกงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคเหนือตอนล่าง
เลขที่ 9 ม.15 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.วังทอง อ. วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์ ชันสูตรโรคทางการสัตวแพทย์และตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เช่น คุณภาพน้ำ คุณภาพน้ำนมโค คุณภาพอาหารเลี้ยงสัตว์ และตรวจสารเร่งเนื้อแดง
กุมภาพันธ์ 2561  ถึง   กุมภาพันธ์ 2562
Sales Executives
แล็ป โฟกัส จำกัด
118 ถ.โพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ติดต่อ ดูแลทั้งลูกค้าใมห่และลูกค้าเก่า และจัดการเอกสารการจัดซื้อ นำส่งสินค้าและดูแลติดตามสินค้า
มิถุนายน 2562  ถึง   เมษายน 2565
Food safety Supervisor
โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด
99/9 หมู่4 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- ควบคุม GMP และดูแลเรื่องการล้างและความสะอาดในพื้นที่การผลิต
- ตรวจสอบวิเคราะห์งานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และแจ้งผู้บังคับบัญชา
- ติดตามและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายผลิต ในเรื่องของกระบวนการผลิต และฝ่ายสุขอนามัย ในเรื่องการทำความสะอาดพื้นที่ผลิต
- ระงับการผลิต เมื่อตรวจพบความผิดพลาดของสินค้าขณะผลิต และแจ้งให้สถานะการกักชั่วคราว (Hold) ของสินค้า
- จัดเตรียมเอกสารรับการประเมิน Audit ของลูกค้า และ Audit ตามระบบ BRC , ISO22000 และ กรมปศุสัตว์
- อ่านและสรุปผลวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา และเคมี ของสินค้า
ประวัติการฝึกอบรม
ไม่ได้ระบุ
บ.โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด
การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
ไม่ได้ระบุ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การอบรมโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการจำลองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025
ไม่ได้ระบุ
บ.โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด
การอบรมการดับเพลิง และซ้อมหนีเพลิง
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (พอใช้)

ไทย 100 คำ/นาที    อังกฤษ 85 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

1.การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
2.เทคนิคจุลชีววิทยา เช่น
-การเตรียมmedia,
-การแยกเชื้อบริสุทธิ์,
-การเพาะเชื้อ,
-การถ่ายเทเชื้อ,
-เทคนิคการปลอดเชื้อ
- Disc diffusion techniques
-Broth Dilution Technique
3.เทคนิคชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล เช่น -DNA extraction,
-PCR,
-Real-time PCR,
-SDS PAGE,
-DNA Sequencing
-ELISA test
-Gel electrophoresis
-การเตรียม gel agarose
4.การสืบค้นวารสารวิชาการทางการแพทย์
5.การใช้ Microsoft office ในระดับชำนาญ
6.มีความขยัน อดทน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

เกียรติบัตรผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
หาพนักงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ, เจ้าหน้าที่อาหารปลอดภัย
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.