"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (สมรส)

ไทย

พุทธ

10-มีนาคม-2534    อายุ 30ปี

159 Cm    หนัก 58 Kg

-
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

นครสวรรค์ (เก้าเลี้ยว)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี

งานประจำ (Full Time)

chemist, Researcher , Assistant researcher

25,000บาท ขึ้นไป

25 ม.ค. 2565

26 ม.ค. 2565
ตำแหน่งที่สนใจ
chemist, Researcher , Assistant researcher
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาตรี
เคมี
2.70
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ม.ต้น-ม.ปลาย
วิทย์-คณิต
3.07
ประวัติการทำงาน
3 ปี
มิถุนายน 2557  ถึง   เมษายน 2559
ผู้ช่วยอาจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
รังสิต ปทุมธานี
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

-สอนแลบชีววิทยาเบื้องต้น
-จัดเตรียมอุปกรณ์ของแลบทางด้านชีววิทยา
กรกฎาคม 2559  ถึง   สิงหาคม 2560
Chemist
บริษัท พริซิชั่น เอนจิเนียริง จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

-วิจัยและพัฌนาผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท
-ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มคุณภาพ
ไม่ได้ระบุ
ผู้ช่วยนักวิจัย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย
คลองหลวง คลองห้า ปทุมธานี
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สกัดสารสมุนไพรหลากหลายชนิด และตรวจสอบวิเคราะห์ทางเคมีของวัตถุดิบ สารสกัดสมุนไพร รวมถึงผลิตภัณฑ์
จัดทำแผน ทวนสอบ/สอบเทียบ แผนบำรุงรักษาของเครื่องมือประจำห้องแลบ
ประสานงานโครงการระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
ประวัติการฝึกอบรม
มกราคม 2563  ถึง   มกราคม 2563
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
มีนาคม 2561  ถึง   มีนาคม 2561
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ข้อกำหนดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 90 คำ/นาที    อังกฤษ 80 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,

โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

โครงการวิจัยการทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ในอาสาสมัคร
รายงานการทดสอบฤทธฺิ์ต้านเม็ดสีเมลานินของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างหรือสารสกัด
รายงานการสกัดสารจากสมุนไพรหลากหลายชนิด

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-351-0087
หาพนักงาน chemist, Researcher , Assistant researcher
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.