"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

07-พฤศจิกายน-2526    อายุ 38ปี

168 Cm    หนัก 65 Kg

ผ่าน รด.ปี 3
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

มหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล

งานประจำ (Full Time) , งานนอกเวลา (Part Time) , งานอิสระ (Freelance)

วิศวกรสิ่งแวดล้อม, วิศวกรโครงการ

40,000บาท ขึ้นไป

21 ม.ค. 2565

16 มี.ค. 2565
ตำแหน่งที่สนใจ
วิศวกรสิ่งแวดล้อม, วิศวกรโครงการ
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีสุรนารี
ป.ตรี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2.01
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ม.6
วิทย์-คณิต
3.22
ประวัติการทำงาน
15 ปี
พฤศจิกายน 2564  ถึง   มกราคม 2565
ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
บริษัท ลาซาเทค จำกัด
74/339 ซอยรามคำแหง 180 ถนนสุขาภิบาล 3. แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510.
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

-ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
-ควมคุมงานก่อสร้างงานโครงการ
-ทำเอกสารโครงการ
กุมภาพันธ์ 2562  ถึง   ตุลาคม 2564
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม(สาขาภูเก็ต)
บริษัท ไบร์ท บลูวอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สำนักงานใหญ่ อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 25 9/253 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

• ดูแลบริหารโครงการผลิตน้ำประปา ขนาด 2500 ลบ.ม./โรงงาน จำนวน 3 โรงงาน ในจังหวัดภูเก็ต ส่งให้การประปาส่วนภูมิภาค บริการจัดการบุคลากร ประชุมหน่วยงานราชการ จัดทำเอกสารส่งงานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
มีนาคม 2560  ถึง   ธันวาคม 2562
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท GREEN WORLD SOLUTION TECHNOLOGY
158 ลาดพร้าว 115 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

• ออกแบบงานบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล 100-2,000 ลบ.ม./วัน และควบคุมงานแผนงานโครงการประสานงานกระทรวงสาธารณสุข
• ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานไบโอเอทานอล อุบลราชธานี
ออกแบบระบบ 12,000 ลบ.ม./วัน และวางแผนงานบริหารโครงการ และเดินระบบบำบัด
• ออกแบบงานบำบัดน้ำเสียชุมชน 1000 ลบ.ม. เขต อบต. อ.วังเจ้า จ. ตาก และควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
• ออกแบบงานบำบัดน้ำเสียชุมชน เขต เทศบาลนครเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และควบคุมงานโครงการจัดทำแผนควบคุมงานก่อสร้าง และเดินระบบ


บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย จำกัด
28/6 หมู่ 7 หมู่บ้านถาวรวิลล่า ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
วิศวกรสิ่งแวดล้อม 12,500 บาท
ออกแบบระบบระบายน้ำเสีย
ออกแบบเขียนแบบระบบไบโอแก็ส ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานผลไม้ โรงงานมันสัมปะหลัง
ควมคุมงานก่อสร้าง
• ตรวจเก็บน้ำเสียโรงงานฟิตโตเลย์ จังหวัดลำพูล วิเคราะห์ปรับปรุงระบบบำบัด
น้ำเสียที่รองรับโหลดเพิ่มจากน้ำเสียในการผลิต
• เซอเวย์หน้างานเขียนแบบ ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างบ่อ Biogasฟาร์มสุกร
และเดินระบบขนาด
100ลบ.ม. จำนวน 40 ฟาร์ม ในโครงการของกระทรวงพลังงาน
2 ลบ.ม. จำนวน 25 ฟาร์ม ในโครงการของกระทรวงพลังงาน
10 ลบ.ม. จำนวน 25 ฟาร์ม ในโครงการของกระทรวงพลังงาน
3700 ลบ.ม. จำนวน 3 ฟาร์ม โครงการไบโอแก๊ส ฟาร์มขนาดใหญ่ร่วมกับโครงการ
CDM กับเวิล์ดแบงค์ และเดินระบบนำแก๊สทีที่เกิดไปใช้ประโยชน์ปั่นไฟฟ้า
• ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียบ่อ ถอดแบบประเมินราคา เขียนแบบ วางผัง
ระบบ รวบรวมน้าเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย แบบระบบบ่อ โครงการ
biogas บริษัทแหลมทอง ปากช่อง , วังน้อย, พนมสารคาม
• ตรวจเก็บน้ำเสียโรงงานฟิตโตเลย์ จังหวัดลำพูล วิเคราะห์ปรับปรุงระบบบำบัด
น้ำเสียที่รองรับโหลดเพิ่มจากน้ำเสียในการผลิต
ประวัติการฝึกอบรม
พฤษภาคม 2555  ถึง   พฤษภาคม 2555
สภาวิศวกร
ออกแบบระบบท่อภายในอาคาร
ไม่ได้ระบุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีสุรนารี
iso14001
ไม่ได้ระบุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีสุรนารี
iso18000
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

ไทย 35 คำ/นาที    อังกฤษ 35 คำ/นาที

รถยนต์ ,


สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto cad ,Solid work,Ske tup
โปรแกรมออกแบบระบบท่อ EPA NET
โปแกรม ไมโครซอฟ Excel word power point
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

มี กว. สิ่งแวดล้อมกิจกรรมนอกหลักสูตร
2550 อบรมบุคลิกภาพ
2550 อบรมเรื่องการจัดทำระบบบริหารคุณภาพและการตีความ ISO 9001:2000
2550 อบรมเรื่องการจัดทำระบบบริหารคุณภาพและการตีความ ISO 14000
2551 เป็นนักศึกษาจ้างงานทำงานเกี่ยวกับการบำบัดของเสียอันตรายของอาคาร เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2553 ผู้ช่วยห้องแล็ป อาคารเครื่องมือ วิทยาศาสตร์บำบัดของเสียมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2553 สอบผ่านข้อเขียนใบประกอบวิชาชีพวิศวกรระดับภาคีวิศวกร (เลขที่ กว.1528)

ประสบการณ์การงานพิเศษนอกเหนือจากการทำงานบริษัท
1. ออกแบบระบบน้ำดี-น้ำเสียอาคารA - AVANI CHIANGMAI HOTEL อ.เมืองเชียงราย
2. ออกแบบระบบน้ำดี-น้ำเสียอาคารB - AVANI CHIANGMAI HOTEL อ.เมืองเชียงราย
3. ออกแบบระบบน้ำดี-น้ำเสียอาคารC – AVANI CHIANGMAI HOTEL อ.เมืองเชียงราย
4. ออกแบบระบบน้ำดีน้ำเสีย และระบบระบายน้ำ Kornrat Onses บ้านโป่งพระบาท ม.6 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย 2561
5. ออกแบบระบบ ไบโอแก๊ส ฟาร์มสมพรฟาร์ม มหาสารคามและฟาร์ม 2561
6. ออกแบบระบบผลิตน้ำประปา อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 2564
7. ออกแบบระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน (พลังงานแสดงอาทิตย์) อบต.พะเยา อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา 2565
8. วิศวกรโครงการ ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย CPram (free lance ) 2564

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-351-0087
หาพนักงาน วิศวกรสิ่งแวดล้อม, วิศวกรโครงการ,
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.