"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

27-ตุลาคม-2529    อายุ 34ปี

171 Cm    หนัก 73 Kg

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

นนทบุรี (ไทรน้อย)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

รัฐศาสตร์

งานประจำ (Full Time)

บุคคล, จัดซื้อจัดจ้าง, ธุรการ/งานขาย

30,000บาท ขึ้นไป

26 พ.ค. 2564

3 ก.ค. 2564
ตำแหน่งที่สนใจ
บุคคล, จัดซื้อจัดจ้าง, ธุรการ/งานขาย
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐศาสตร์บัณฑิต บริหารงานยุติธรรม
บริหารงานยุติธรรม
2.33
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีในงานสำนักงาน
3.60
ประวัติการทำงาน
13 ปี
กุมภาพันธ์ 2558  ถึง   ธันวาคม 2564
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานเครือข่าย (เลขานุการ และ ธุรการประสานงาน)
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
- กรองข้อมูลต่างๆก่อนเข้าถึงผู้บริหาร
- รับเรื่องแทนผู้บริหาร
- จัดตารางประชุม
- จัดทำสรุปรายงานต่างๆ สรุปค่าใช้จ่าย จัดทำสรุปรายงานเบิกค่าใช้จ่ายประจำสัปดาห์/ประจำเดือน
- Pre-Screen สินเชื่อบ้าน(เบื้องต้น)
- ต่อติด นัดสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน
- รับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์งานเบื้องต้น ก่อนส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดสัมภาษณ์
- จัดทำสัญญาจ้างงาน
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ก่อนลงปฏิบัติงาน
- ติดตามการประเมินผลช่วงทดลองงาน
- จัดเตรียมสนับสนุนการดำเนินงานด้านจัดฝึกอบรม
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
มิถุนายน 2556  ถึง   มกราคม 2558
เลขานุการผู้บริหาร / และ จนท.ปฎิบัติการด้านบัตรเครดิตผู้บริโภค
บริษัท โพรสเกรส เอช อาร์ จำกัด
อาคารธนาคารกสิกรไทย (สาขาสนามเป้า) ชั้น 2-3 เลขที่ 1019/15 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม.
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เลขานุการ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
- กรองข้อมูลต่างๆก่อนเข้าถึงผู้บริหาร
- รับเรื่องแทนผู้บริหาร
- จัดทำสรุปรายงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

จนท.ปฎิบัติการด้านบัตรเครดิตผู้บริโภค
- วิเคราะห์สินเชื่อ
- คีย์ข้อมูลลงระบบ
- จัดเก็บเอกสาร
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พฤษภาคม 2552  ถึง   พฤษภาคม 2555
พนักงานคีย์คอม
บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด
1216/12-13 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ออกบิลใบส่งของ
- คีย์ข้อมูลลงระบบ
- ดูแลเอกสาร
ประวัติการฝึกอบรม
พฤศจิกายน 2559  ถึง   พฤศจิกายน 2559
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยังยืน
มีนาคม 2562  ถึง   มีนาคม 2562
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ความปลอดภัยความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
มิถุนายน 2559  ถึง   มิถุนายน 2559
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ความเป็นเลิศด้านการบริหารความปลอดภัยข้อมูล
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 45 คำ/นาที    อังกฤษ 25 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,

- งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
- งานแกะสลักผลไม้
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

ประธานชมรมคอมพิวเตอร์

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
หาพนักงาน บุคคล, จัดซื้อจัดจ้าง, ธุรการ/งานขาย
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.