"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

30-มีนาคม-2531    อายุ 33ปี

160 Cm    หนัก 60 Kg

ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์
ข้อมูลทั่วไป

การบริหาร/การจัดการ/บุคคล

งานประจำ (Full Time)

เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / เจ้าหน้าที่คลังสินค้า, Admin ฝ่าย

20,000บาท ขึ้นไป

19 มิ.ย. 2564

19 มิ.ย. 2564
ตำแหน่งที่สนใจ
เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / เจ้าหน้าที่คลังสินค้า, Admin ฝ่าย
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี ราชภัฏจันทรเกษม
ป.ตรี
การจัดการทั่วไป
2.09
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ม.6
ศิลป์ทั่วไป
ประวัติการทำงาน
10 ปี
กันยายน 2553  ถึง   มิถุนายน 2564
เจ้าหน้าสโตร์และธุรการ
พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ประสานงานภายในองค์กร ออกจดหมายทั้งภายในและภายนอก,ออกใบขอซื้อ,ทำตารางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่,สรุป OT คราวๆ ในฝ่าย,ทำใบส่งมอบพื้นที่ร้านค้า,ใบคืนพื้นที่ร้านค้า และงานด้านเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
ทำการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่าง
การทำเอกสารในการเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
การรับของ-สั่งของ
การสรุปยอดการเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่าง พร้อมทั้งทำ KPI.
- จัดทำและวาง KPI ของแผนก
- รายงานการประชุม
2.2 การควบคุมดูแลวัสดุสิ้นเปลือง (ฝ่ายวิศวกกรม,แผนกบริการทั่วไป,แผนกปฎิบัติการร้านค้า,แผนกแคชเชียร์)
- การรับวัสดุสิ้นเปลือง
- Update รายการวัสดุสิ้นเปลืองที่เพิ่มมาใหม่ และทำป้ายชี้บ่ง
- การเบิกวัสดุสิ้นเปลือง
- การตัด Stock วัสดุสิ้นเปลืองประจำวัน
- รายงานวัสดุสิ้นเปลืองที่ต่ำกว่า Minimum Stock
- ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารใบกำกับภาษี / ใบส่งของ
- การสุ่มตรวจนับ Stock วัสดุสิ้นเปลือง
- Update Stock และส่งข้อมูล Stock วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ ทุกวันที่ 1 ของเดือน
- ตรวจสอบเอกสาร และจัดเก็บเอกสารใบเบิกวัสดุสิ้นเปลือง พร้อมใบแจ้งงาน
- ตรวจสอบ และปริ้นเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ และสมุด Running ทุกเล่ม
2.3 การควบคุมดูแล เครื่องมือ / อุปกรณ์
- การควบคุมการยืมเครื่องมือ / อุปกรณ์
- การติดตามเครื่องมือ / อุปกรณ์ ที่ทางหน่วยงานวิศวกรรม
- ตรวจสอบการส่งคืนเครื่องมือ / อุปกรณ์
- Update Stock และส่งข้อมูลตาราง Stock เครื่องมือ / อุปกรณ์ ทุกวันที่ 1 ของเดือน
- การดำเนินการควบคุมดูแลห้องซาก ( ชำรุด )
- จัดทำรายการวัสดุสิ้นเปลืองที่นำมาฝาก
- ดำเนินการแจ้ง Email ในกรณีตรวจพบเครื่องมือ / อุปกรณ์ ชำรุด เพื่อดำเนินการส่งซ่อม
- ตรวจสอบเอกสาร และจัดเก็บเอกสารใบยืม-ส่งคืนเครื่องมือ / อุปกรณ์ พร้อมใบแจ้งงาน
3. ดำเนินการคัดแยกจดหมายจากไปรษณีย์ ว่าเป็นของบริษัทฯ , พนักงาน หรือร้านค้า เพื่อนำใปใส่ตู้ให้ร้านค้าผู้เช่า จดหมายธรรมดา และโทรให้ร้านค้าขึ้นมารับ จดหมายลงทะเบียน,พัสดุ และEMS
4. ดำเนินการจัดทำเอกสาร QP , FM , WI
5.ตรวจสอบและเช็คทรัพย์สินของบริษัทฯ
6.ตัด Stock และทำการ เปิด PR. สั่งซื้อ บนระบบ ERP Oracle
7.Stock วัสดุสิ้นเปลืองในสำนักงาน เช่น กระดาษ A4 , ดินสอ อื่นๆ
ทำงานกฏหมายเกี่ยวกับด้านเอกสาร
1.รับเรื่องการจัดสัญญาต่างๆ
2.ติดอากรแสตป์ และตีตราสาร พร้อมจัดส่งลงนามในเอกสาร
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของแผนกกฎหมาย
พฤศจิกายน 2552  ถึง   กุมภาพันธ์ 2553
น.ศ. ฝึกงาน (ทรัพยากรบุคคล)
พีทีที ฟีนอล จำกัด
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรอกข้อมูลพนักงาน ตรวจเช็คและลงสถิติวันลาต่างๆของพนักงาน และงานด้านเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติการฝึกอบรม
ตุลาคม 2557  ถึง   ตุลาคม 2557
ศูนย์ วาโซ่
การบริหารและจัดระบบคลังอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 150 คำ/นาที    อังกฤษ 100 คำ/นาทีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office,Internet,E-mail และ LibreOffice ได้ดี
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
หาพนักงาน เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / เจ้าหน้าที่คลังสินค้า, Admin ฝ่าย
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.