"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

13-พฤษภาคม-2527    อายุ 37ปี

168 Cm    หนัก 66 Kg

ใบดำ
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (จตุจักร)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

เศรษฐศาสตร์

งานประจำ (Full Time)

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

40,000บาท ขึ้นไป

22 มี.ค. 2565

22 มี.ค. 2565
ตำแหน่งที่สนใจ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บธ.บ.
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
2.59
ประวัติการทำงาน
8 ปี
สิงหาคม 2561  ถึง   พฤศจิกายน 2563
Puchasing Executive
บริษัท อะเบ๊าท์ฟู้ด จำกัด
88 ถนนเทพรัตน(กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10220
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

รับผิดชอบกลุ่มงานจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Food & Beverage มีการเจรจาต่อรอง และเปรียบเทียบราคา 3 เจ้าขึ้นไปเพื่อหาเจ้าที่ถูกที่สุด คุณภาพดีที่สุด เพื่อ Support หน่วยงานต่างๆภายในองค์กร รวมถึงการดูแลในส่วนที่ต้องทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้างเป็นต้นรวมถึงต้องมีการตรวจสอบการขึ้นทะเบียน supplier Vendor list และต้องตรวจสอบเอกสาร GMP, HACCP, COA ต่างๆจากผู้ประกอบการหมวดที่รับผิดชอบงานจัดซื้อมีกลุ่มงานดังต่อไปนี้
- จัดซื้อกลุ่มวัตถุดิบอาหาร (Food) เช่น เนื้อสัตว์ อาหารแช่แข็ง เครื่องปรุงต่างๆเป็นต้น
- จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (Non-Food) เช่น อุปกรณ์ จาน-ชาม กล่องใส่ bakery ถุงหูหิ้วต่างๆ กระดาษ พลาสติก เป็นต้น
- กลุ่มงาน Printing สื่อโฆษณาต่างๆ เช่น Standee, ใบปลิว, สติ๊เกอร์, ป้ายไวนิล เป็นต้น
- กลุ่มงาน Packaging เป็นภาชนะที่ใส่กับอาหารเป็นส่วใหญ่ เช่น ถ้วยคัพเค้ก, ถุงใส่ Bakery, แก้วใส่กาแฟ เป็นต้น
- กลุ่มงาน Store item สินค้าที่ต้องเก็บในคลัง มีอายุไม่สั้น เก็บได้นาน ใช้งานตามอีเว้นท์ต่างๆ เช่น แป้งสำหรับทำ bakery ข้าวสาร วัตถุดิบทำขนม bakery เป็นต้น
- กลุ่มงาน Project ต่างๆ เช่น การเปลี่ยนสินค้าเป็น Sustainable เช่น Bio ย่อยสลายได้ เป็นต้น
- กลุ่มงานบริการ เช่น เช่ารถตู้, รถกระบะทรงสูง เพื่อใช้ในการขนของ หรือเจ้าหน้าที่ไปดูงาน นอกพื้นที่ เป็นต้น
- กลุ่มงานการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าฝึกอบรม, ค่า Uniform เป็นต้น

นอกจากงานจัดซื้อ จะเป็นส่วนงานจัดจ้าง จะดูแลในส่วนของร้านค้าใน Food Court และ ร้านค้าในงาน Event ที่จัดขึ้นภายในศูนย์นิทรรศการณ์ไบเทค บางนา การสรรหาร้านค้าใหม่ๆ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมถึงการนัดเพื่อเทสชิม และจัดทำสัญญาระหว่างผู้ให้บริการ กับ ผู้รับบริการ ทำ Memo เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงในการลงนาม เป็นต้น
พฤศจิกายน 2557  ถึง   กรกฎาคม 2561
Assistant Manager Procurement
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 97/11 อาคารบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงาน
1. การเปรียบเทียบราคา กับ Supplier 3 เจ้าขึ้นไปเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกที่สุด คุณภาพดีที่สุด
2. การเปิด PR , PO รวมถึงการทำการรับวางบิลและการ GR ในระบบ SAP เพื่อนำส่งแผนกบัญชี เพื่อทำการจ่ายให้ Supplier
3. โดยมีการทำการจัดซื้อกลุ่มต่างๆดังนี้
3.1 จัดซื้อกลุ่มงาน Uniform
- จัดซื้อชุด Uniform ให้กับพนง. สำนักงานใหญ่ และ สาขา
3.2 จัดซื้อกลุ่มงาน Marketing
- จัดซื้องาน Printing / Leaflet / Brochure / งานป้าย /X-Stand / J-flag /Backdrop
3.3 Stationery (Office สำนักงานใหญ่)
- จัดซื้ออุปกรณ์ Stationery เช่น เครื่องเขียนต่างๆ ปากกา ยางลบ เครื่องคิดเลข เป็นต้น
- การเบิกจ่าย Stationery แต่ละแผนก และทำ Report สรุปๆทุกสิ้นเดือน
- การตรวจสอบ Stock คงเหลือ และทำ Report สรุปทุกๆสิ้นเดือน
- สำหรับสาขาจะจัดซื้อบางอย่างที่มีการเปิด PR มาเป็นกรณีพิเศษ เช่น หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
3.4 Office Supply (Office สำนักงานใหญ่)
- จัดซื้อน้ำดื่มช้าง แบบแกลลอน 18.90 ลิตร และแบบขวด (PET) 350 ซีซี ประจำทุกเดือน
- จัดซื้อกลุ่ม กาแฟ ไมโล คอฟฟี่เมต และของใช้ในครัว น้ำยางล้างจาน ฟองน้ำ ถุงขยะ เป็นต้น
- การเบิกจ่าย และทำ Report สรุปทุกๆสิ้นเดือน
- การตรวจสอบ Stock คงเหลือ และทำ Report สรุปทุกๆสิ้นเดือน
3.5 Office Furniture
- จัดซื้อโต๊ะ ตู้ เก้าอี้ สำหรับใช้ในสำนักงานใหญ่ และ สาขา
3.6 งาน Maintenance ต่างๆ (Office สำนักงานใหญ่)
- งานซ่อมแซม
- งานติดตั้ง
- งานย้าย
- งานจัดซื้ออะไหล่ และอุปกรณ์
3.7 งาน Fixed Asset (Office สำนักงานใหญ่)
- ทำ Code เลขทรัพย์สิน
- ติดเลขทรัพย์สินตามหมวดหมู่ และตามเลขแผนกต่างๆ
4. งานเสริมอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามผู้บังคับบัญชา
มีนาคม 2564  ถึง   ธันวาคม 2564
Purchasing Supervisor
บริษัท พร้อมส่ง จำกัด
เลขที่ 46/21 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

รับผิดชอบกลุ่มงานจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Food Service Platform
โดยให้บริการกับร้านค้าในการสั่งซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารผ่านแอปพลิเคชัน
และบริการจัดส่งให้ร้านค้า โดยขนส่งมืออาชีพ
หน้าที่หลักคือ การเจรจาต่อรอง และเปรียบเทียบราคา 3 เจ้าขึ้นไปเพื่อหาเจ้าที่ถูกที่สุด คุณภาพดีที่สุด
เพื่อ Support ลูกค้าและ หน่วยงานต่างๆภายในองค์กร รวมถึงการดูแลในส่วนที่ต้องทำสัญญาจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นต้นรวมถึงต้องมีการตรวจสอบการขึ้นทะเบียน supplier Vendor list
และต้องตรวจสอบเอกสาร GMP, HACCP, COA ต่างๆจากผู้ประกอบการ

หมวดที่รับผิดชอบงานจัดซื้อมีกลุ่มงานดังต่อไปนี้
- จัดซื้อกลุ่มวัตถุดิบอาหาร (Food) เช่น เนื้อสัตว์ อาหารแช่แข็ง เครื่องปรุงต่างๆเป็นต้น
- จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (Non-Food) เช่น อุปกรณ์ จาน-ชาม กล่องใส่ bakery ถุงหูหิ้วต่างๆ กระดาษ พลาสติก เป็นต้น
- กลุ่มงาน Packaging เป็นภาชนะที่ใส่กับอาหารเป็นส่วใหญ่ เช่น ถ้วยคัพเค้ก, ถุงใส่ Bakery, แก้วใส่กาแฟ เป็นต้น
- กลุ่มงาน small equipmentเช่น เครื่องชั่งมีสเกล ตู้แช่เย็น เป็นต้น
นอกจากงานจัดซื้อ จะเป็นส่วนงานจัดจ้าง จะดูแลในส่วนของร้านค้า Food Service แล้ว
การสรรหาร้านค้าใหม่ๆ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ ต้องรวดเร็ว แม่นยำ ทันต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
ประวัติการฝึกอบรม
มีนาคม 2563  ถึง   มีนาคม 2563
SGS
GMP
มีนาคม 2563  ถึง   มีนาคม 2563
SGS
HACCP
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 35 คำ/นาที    อังกฤษ 35 คำ/นาที

รถจักรยานยนต์ ,


SAP , Microsoft Office (Word, Excel, Power point)
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

การทำโปรเจค Vending Machine และ การดิวร้านค้ามาลงใน Food court ได้สำเร็จ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-351-0087
หาพนักงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.