หางาน สมัครงาน > อื่นๆ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้นหาจากงานประเภท
อื่นๆ
พนักงานทั่วไป (สาขาจรัญสนิทวงศ์)
   -จัดเก็บสินค้า -บรรจุ-จัดเตรียมสินค้า -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
25 เมษายน 2560
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 9,500 - 12,000
วิศวกร งานวิศวกรรมโครงการ
   1. ดำเนินงานของงานวิศวกรรมโครงการของระบบฯ ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 2. การดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาสัมปทานหรือสัญญาว่าจ้าง จัดหา เดินรถและซ่อมบำรุง โครงการระบบรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายหรือสายใหม่ 3. การออกแบบ จัดหา ติดตั้ง เตรียมความพร้อม ทดสอบและทดลองเดินรถ โครงการระบบรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายหรือสายใหม่ 4. การออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และทดสอบ โครงการปรับปรุงหรือเปลี่ยนทดแทน (Refurbishment Replacement or Renewal) อุปกรณ์ระ
25 เมษายน 2560
ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ประจำคลองพระอุดม ปทุมธานี)
   กำหนดเป้าหมาย วางแผนการและควบคุมการทำงานของพนักงานแต่ละแผนกให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ควบคุมดูแลและวางแผนค่าใช้จ่ายต่างๆให้สอดคล้องนโยบายของบริษัท ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของแต่ละหน่วยงาน และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปรับปรุงทบทวนกระบวนการการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงทบทวนกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ =
25 เมษายน 2560
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ผู้ช่วย QMR (ประจำลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)
   1.ดูแลและควบคุมระบบเอกสาร รวมถึงการขึ้นทะเบียน แจกจ่าย ยกเลิก ทบทวน ทำลายเอกสารและบันทึก ให้เป้นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 2.จัดทำแผน ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม โดยฝ่ายบริหาร 3.ติดตามผลวัตถุประสงค์ (KPI) ในระดับหน่วยงาน และสรุปผลเพื่อนำเสนอในที่ประชุมต่อไป 4.จัดทำแผน แจ้งกำหนดการตรวจติดตามภายใน พร้อมทั้งติดตามและสรุปผลการตรวจติดตามภายใน 5.ขึ้นทะเบียน และติดตามเอกสาร CAR , PAR จากแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมสรุปผลการปฎิบัติงานแก้ไขและป้องกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประ
25 เมษายน 2560
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สมัครด่วน ตำแหน่ง Urgent required!! General Accountant (สัญญาจ้าง 1 ปี) ติดต่อคุณตั้ม 092-2541247,คุณแจ๊กกี้ 081-3581900
   • Prepare month-end closing, budgeting and analysis of closing reporting • Prepare statutory reports, financial reports and management reports • Reconcile account transactions. • Liaise with external auditor and revenue department • Prepare Corporate income tax. • Other ad-hoc duties as assigned from time to time.
25 เมษายน 2560
รับสมัครด่วน ตำแหน่ง AR Accountant (สัญญาจ้าง 1 ปี) ประจำ ลาดพร้าว ติดต่อ ติดต่อคุณตั้ม 092-2541247,คุณแจ๊กกี้ 081-3581900
   • Issue invoices to customers • Collection and issue Receipt / Tax Invoice to customers • Contact customers regarding overdue accounts and determine reasons for payment late • Prepare monthly overdue report and monthly sales tax report • Reconciles Bank • Tasks as assign by manager
25 เมษายน 2560
รับสมัครด่วน ตำแหน่ง Urgent required!! Collection officer (สัญญาจ้าง 1 ปี ) ติดต่อคุณตั้ม 092-2541247,คุณแจ๊กกี้ 081-3581900
   • รับวางบิล • ติดตามการชำระเงินของลูกค้า • ออกอินวอยซ์,ใบกำกับภาษี • ทำ Bank Reconciliation • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
25 เมษายน 2560
รับสมัครด่วน ตำแหน่ง พนักงานรับเอกสาร ประจำอุตรดิษถ์ ติดต่อคุณตั้ม 092-2541247,คุณแจ๊กกี้ 081-3581900
   ลักษณะงาน " - ให้พนักงานนำใบสมัครบัตรเครดิตไปให้ลูกค้าเซ็นต์พร้อมเก็บเอกสารประกอบการสมัคร เก็บรวบรวมมาได้แล้วส่ง kerry ให้สำนักงานใหญ่ - ค่าใช้จ่ายที่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าเช่น ค่าส่งเอกสาร และน้ำมัน ที่สามารถเบิกได้ " 1.รับเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ติดตามเอกสารที่ค้างรับ 3.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารที่รับมา พร้อมกับตรวจสอบลายเซ็นต์ลูกค้าให้เหมือนกันทุกเอกสาร 4.ต้องการคนทีี่มีความรับผิดชอบและระเอียดรอบคอบ
25 เมษายน 2560
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด อุตรดิตถ์
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 8000
รับสมัครด่วน ตำแหน่ง พนักงานรับเอกสาร ประจำ แม่ฮ่องสอน ติดต่อคุณตั้ม 092-2541247,คุณแจ๊กกี้ 081-3581900
   ลักษณะงาน " - ให้พนักงานนำใบสมัครบัตรเครดิตไปให้ลูกค้าเซ็นต์พร้อมเก็บเอกสารประกอบการสมัคร เก็บรวบรวมมาได้แล้วส่ง kerry ให้สำนักงานใหญ่ - ค่าใช้จ่ายที่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าเช่น ค่าส่งเอกสาร และน้ำมัน ที่สามารถเบิกได้ " 1.รับเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ติดตามเอกสารที่ค้างรับ 3.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารที่รับมา พร้อมกับตรวจสอบลายเซ็นต์ลูกค้าให้เหมือนกันทุกเอกสาร 4.ต้องการคนทีี่มีความรับผิดชอบและระเอียดรอบคอบ
25 เมษายน 2560
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 8000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 888 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 89 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560