เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
ผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการขาย การตลาด
ผู้จัดการเขตขาย (ชลบุรี)
- วิเคราะห์ และวางแผนปฏิบัติงานขาย และเพิ่มช่องทางการตลาด-การขาย - กำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการทีมขาย และลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - บริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดต้นทุนเพิ่ม - พิจารณากลยุทธ์ส่วนแบ่งตลาด
18 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการศูนย์ขัดเคลือบสี รถยนต์ ประจำปั๊มเชลล์ตรงข้ามเดอะพาซิโอ กาญจนาภิเษก
ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปภายในศูนย์ วิเคราะห์ปัญหาของรถที่เข้ามาใช้บริการ และนำ Product ที่ขายภายในร้านและทำการปิดยอดขาย บริหารงานให้เสร็จตามกำหนดเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าตรงเวลา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เอวี. ลีสซิ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด(ประจำ ประชาสงเคราห์23) ด่วนมาก
ดูแลความเรียบร้อยของอาคารชุด จัดให้มีการดูแลควาปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยภายในอาคารชุด บริการลูกค้าประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เอวี. ลีสซิ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการแผนกขาย สาขาพานทอง
-วางแผนการขาย ควบคุมและกระตุ้นยอดขาย -วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า -สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด -วิเคราะห์ข้อมูลการขาย สรุปปัญหา และร่วมนำเสนอแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขาย เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ -เป็นผู้นำ ดูแลและควบคุมการทีมงานขาย ให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท โตโยต้า จี เอ็น ดี ชลบุรี จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
-ขายและร่วมพัฒนาทีมขายให้มีทักษะมากขึ้น -สามารถเป็นที่ปรึกษาของลูกค้าได้ดี รักษาฐานลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่ -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ -คิดกลยุทธ์ เทคนิคการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : แล้วแต่ประสบกาณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการปั้ม / ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่ศรีสะเกษ)
1) ช่วยบริหารยอดขาย - บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2) ช่วยควบคุมงานพนักงานภายใต้บังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และ ความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน 3) ช่วยดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริการน้ำมันที่ได้รับมอบหมาย 4) ช่วยดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการ 5) ช่วยสำหรับน้องๆที่ไม่มีประสบการณ์ บริษัทฝึกอบรมให้ จำนวน 45 วันก่อนลงปั้ม โดยได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าฝึกอบรม 6) ทำงานในกรุงเทพฯและปริมณฑล
18 พฤศจิกายน 2560
supervisor telesale
ควบคุมทีมขายให้ได้ยอดขายตามเป้า รวมถึงการตรวจสอบงานของฝ่ายขาย มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพ
18 พฤศจิกายน 2560
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บำรุงรักษาโครงสร้างการทำงานโดยการอัพเดตความต้องการและรายละเอียดของงานสำหรับทุกตำแหน่ง / สร้างโปรแกรมการสรรหาว่าจ้าง,การทดสอบและการสัมภาษณ์ / ให้คำปรึกษาแก่ผู้จัดการในด้านการเลือกผู้สมัคร,การดำเนินการและการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และแนะนำการเปลี่ยนแปลง / จัดโปรแกรมการปฐมนิเทศและอบรม / รักษาแผนการจ่ายเงินโดยดำเนินการสำรวจค่าใช้จ่ายเป็นระยะ / จัดตารางเวลาและดำเนินการการประเมินผลงาน,เตรีมงบประมาณ,ตรวจสอบและจัดกำหนดการณ์การจ่ายเงินเป็นรายบุคคล,ให้คำแนะนำ,วางแผนและดำเนินการแก้ไขโครงสร้างการจ่ายเงิน / ตรวจ
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เจเอฟบี คิทเช่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและการตลาด
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยว สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ คู่แข่งขันเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยีแนวโน้มรวมทั้งนโยบายรัฐบาล กำลังซื้อของลูกค้า รวมทั้งธุรกิจลิสซิ่ง 2. ทบทวนกลยุทธ์ของบริษัท 3. ศึกษา วิเคราะห์ธุรกิจ และริเริ่มโครงการต่างๆ ใน บริษัท ที่เน้นการพัฒนาธุรกิจหรือบริการใหม่ๆ เพื่อการเจริญเติบโตของ บริษัทตามนโยบายที่กำหนด ตลอดจนโครงการที่มีขึ้น เพื่อสนับสนุนกิจการของ บริษัท ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของสายงานอื่น 4. ศึกษา วิเคราะห์ธุรกิจ สินค้าหรือบริการของ บริษัท และเสนอแนะแนวทางหรือวิธีกา
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
1.ออกสำรวจตลาดเพื่อให้ทราบสภาวะตลาดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2 ออกสำรวจข้อมูลของคู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันและ UP DATE อย่างสม่ำเสมอ 3. วิเคราะห์ SWOT เพื่อวางกลยุทธ์ในการแข่งขัน 4. ทำโฆษณา,ประชาสัมพันธ์,ส่งเสริมการขายในโครงการที่ได้รับผิดชอบ
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท รุ่งกิจเรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1580 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 158 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560