หางาน สมัครงาน > บุคคล ฝึกอบรม Training

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้นหาจากงานประเภท
บุคคล, ฝึกอบรม, Training
หัวหน้าส่วนธุรการ-บุคคล
   1.งานธุรการราชการ - งานด้านธุรการบุคคล - ดูแลงานด้านเอกสารราชการ เช่น ยื่น/ต่ออายุ วีซ่า ใบอนุญาติทำงานของพนักงานต่างด้าว และต่างชาติ, ควบคุมและดำเนินการจดทะเบียน ต่อใบอนุญาตต่างๆ ของบริษัท,จ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 2.งานอาคารสถานที่และความสะอาด - ดูแลงานพ่อบ้านแม่บ้าน -ดูแลความพร้อมของอาคารสถานที่ 3.งานความปลอดภัย -ควบคุมการปฏิบัตงานของพนักงาน รปภ. -ประเมินการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ 4.งานสวัสดิการ -การเบิกจ่ายชุดยูนิฟอร์ม -อุปกรณ์สำนักงานและควบ
25 เมษายน 2560
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการแผนกบุคคล-ธุรการ
   1.วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาพนักงานภายในองค์กร 2พัฒนามาตรฐานตำแหน่งงาน (Job Description ) 3.กำหนดหลักเกณฑ์การวัดประเมินศักยภาพพนักงานรายตำแหน่ง 4.วัดประเมินศักยภาพ ความสามารถพนักงาน กับ มาตรฐานตำแหน่งงาน และจัดทำแผนงานกำหนดช่องทางการพัฒนาที่เหมาะสม 5.จัดทำแผน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอผู้บริหารอนุมัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งงานที่กำหนด 6.วิเคราะห์และวางแผนฝึกอบรม(Training Roadmap) เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของบร
25 เมษายน 2560
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
HR Manager
   • Overall control of Human Resource & general administrative functions including policies & regulations, compensation, Provident fund • Labor Union management • Welfare (transportation, canteen, uniform) • Deliver a human resources plan and personnel management policies and procedures • Develop KPI system and performance management system • Advise and guide on pay related matters: pay reviews and reward projects • Guarantee the reliability of the compensation matters, while monitoring payr
25 เมษายน 2560
เจ้าหน้าที่บุคคล (ทุพพลภาพ) ประจำคลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
   -สรรหาว่างจ้างบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ -รับใบอัตรากำลังพล ในการขอรับพนักงานใหม่ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และลงบันทึก -ลงรับสมัครงาน,คัดรายชื่อกรมแรงงาน,จัดบู๊ช อื่นๆ -นัดสัมภาษณ์งานพร้อมส่งใบสมัครงาน /แผนที่/ ให้กับผู้สมัครงานพร้อมทั้งทำสถิติ -ติดต่อประสานงานกับหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องเข้าสัมภาษณ์งาน ตามวันเวลาที่ กำหนด -ทดสอบ ข้อเขียน,คอมพิวเตอร์ ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง -ปฐมนิเทศ กฎระเบียบของบริษัทฯ และจัดทำเอกสารต่างๆของพนักงานใหม่ -เมื่อพนักงานมาเริ่มงาน จัดทำแจ้งเข
25 เมษายน 2560
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   1.งานด้านการจัดสรรหาบุคลากร 2.งานด้านพัฒนาฝึกอบรมพนักงานภายใน-ภายนอก 3.ประสานงาน ประชาสัมพันธ์เรื่องงานบุคคล 4.ดูแลสวัสดิการพนักงาน ทะเบียนการลาต่างๆ
25 เมษายน 2560
Payroll Support
   1.รับผิดชอบวางระบบ และฝึกอบรมให้ลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่ 2.ให้คำปรึกษา,ทดสอบโปรแกรม
25 เมษายน 2560
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ไม่ระบุ/ตามความสามารถ
เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร
   ช่วยงานบริหารจัดการในแผนก และสำรวจหาความจำเป็นในการฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรมภายใน / ส่งฝึกอบรมภายนอก และติดตามประเมินผลการนำความรู้มาใช้รวมทั้งจัดทำบันทึกข้อมูลการเข้าอบรมของพนักงาน ร่วมวางแผนพัฒนาความสามารถของพนักงานรายบุคคล ดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ตลอดจนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบงานสำคัญต่างๆ ของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
25 เมษายน 2560
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่สรรหา ว่าจ้าง
   - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ด้านอัตรากำลังคน จัดทำแผนอัตรากำลังคน - สรรหาบุคลากร คัดเลือกเบื้องต้น - ติดต่อประสานกับผู้สมัครและหน่วยงานภายใน / ภายนอก ที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าทำงานให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานได้ทันเวลา - ประสานงาน ประเมินผลการทดลองปฎิบัติงาน บรรจุพนักงานที่ผ่านการทดลองงาน - จัดทำทะเบียนประวัติ บัตรประจำตัวพนักงาน ตารางสอนงานพนักงานใหม่ - จัดทำประวัติพนักงาน , เอกสารสัญญาจ้าง และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานสรรหาว่าจ้าง - จัดทำรายงานต่า
25 เมษายน 2560
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Product Trainner
   รับผิดชอบงานการเป็นฝึกอบรมให้กับฝ่ายขาย ได้แก่ 1. ฝึกอบรมด้านสินค้า 2. ฝึกอบรมด้านทักษะการขาย 3. หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นยอดขายให้กับหน่วยงาย
25 เมษายน 2560
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 - 18,000 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก (สรรหาตำแหน่ง Telesales)
   รับผิดชอบงานด้านการสรรหาบุคคลากร ได้แก่การสรรหาใบสมัครของผู้สมัคร การสัมภาษณ์งาน รายงานที่เกี่ยวข้อง เน้นการสรรหาตำแหน่งพนักงานขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Tele Sales)
25 เมษายน 2560
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 25,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1456 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 146 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560