เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
บุคคล, ฝึกอบรม, Training
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหาและฝึกอบรม)
- สรรหาพนักงานตามอัตรากำลังที่ร้องขอ - ดูแลงานด้านต่าง ๆ ของสรรหา - จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้
18 พฤศจิกายน 2560
หัวหน้าแผนกสรรหาว่าจ้าง
สรรหาพนักงานทุกช่องทาง สัมภาษณ์เบื้องต้นก่อนส่งให้กับต้นสังกัด จัดทำสัญญาจ้าง จัดเก็บลายนิ้วมือ ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
18 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานฝ่ายบุคคล
-เช็คขาดลามาสายพนักงานประจำวัน -เก็บรวบรวมสถิติขาดลามาสายประจำงวด -ทำค่าแรงรายวัน -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤศจิกายน 2560
หัวหน้าแผนกทรัพยากนมนุษย์
.วางกลยุทธ์และสนับสนุนการบริหารทรัพย์ยามนุษย์ ให้สอดคล้อง และ เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ ขององค์กร 2.กำกับ ควบคุม ดูแล และ เสนอแนะปรับปรุงด้านทรัพย์ยามนุษย์ ทั้งระบบ เพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านงานสรรหา ฝึกอบรม แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการ ผลประโยชน์ และ ระเบียบปฎิบัติต่างๆ 3.วิเคราะห์ความจำเป็นจัดทำแผน และดำการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนกลยุทธ และ นโยบายของส่วนงาน 4.ดำเนินการสร้างมาตรฐาน HR เพื่อสนับสนุนงานให้เกิดประสิทธิภาพ 5.ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานรวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ท
18 พฤศจิกายน 2560
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทองบริการ
จังหวัด กาฬสินธุ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : 1,5000-20,000 บาท
รับสมัครพนักงานธุรการประจำอพาร์ทเม้นท์ มีที่พัก เงินเดือน 12000-25000 บาท/เดือน มีตำแหน่งที่สามารถสื่อสา่รภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ และตำแหน่งที่ไม่ต้องใช้ภาษา
เราเป็นบริษัทที่มั่นคงประกอบกิจการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์กึ่งโรงแรมให้เช่ามากกว่า 20 ปีต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้ 1.ธุรการประจำอพาร์ทเม้นต์ ระดับพนักงานทั่วไป-ระดับหัวหน้า (เพศหญิงอายุตั้งแต่ 20-45 ปี) 2.โอเปอร์เรเตอร์ Operator (เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20-45 ปี) 3.แม่บ้านประจำอพาร์ทเม้นท์ (เพศหญิงไม่เกิน 40 ปี) 4.ช่างซ่อมบำรุงประจำอพาร์ทเม้นท์ ( เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี) ***พนักงานทุกตำแหน่งต้องการทำแบบทดสอบและสอบสัมภาษณ์***
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ชัยนำวัฒน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000-25,000
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอาวุโส ***ประจำสำนักงานใหญ่***
วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน นำผลการวิเคราะห์มากำหนดแผนกลยุทธ์รวมถึงหลักสูตรในการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา กำหนดรูปแบบการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมพร้อมทั้งจัดทำเอกสาร อุปกรณ์และสื่อการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ฝ่ายและสาขาต่าง ๆ นำไปใช้ในการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จัดหาโปรแกรม หลักสูตร หรือการอบรมต่าง ๆ เพื่อนำมาเสริมสร้างทักษะความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้พนักงาน วางแผนบริหารและควบ
18 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ***ประจำสำนักงานใหญ่***
- ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามให้ตรงคุณสมบัติของตำแหน่งตามระยะเวลาที่กำหนดตามใบขออัตรากำลัง - วิเคราะห์และพัฒนาช่องทางการสรรหา - ติดต่อสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างเครือค่ายในการทำMOU - เน้นการทำงานแบบเชิงรุก - เก็บข้อมูลผู้สมัครเพื่อจัดทำข้อมูลเชิงสถิติประจำเดือน - สรุปอัตรากำลังประจำเดือน - ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์การต่างๆ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ค่าแรง ด่วน!!
- งานค่าแรงรายวัน-รายเดือน ทั้งหมด - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ(ปฏิบัติงาน คลอง14 จ.ปทุมธานี)
รับผิดชอบ -สรรหาว่าจ้าง -งานพัฒนาและฝึกอบรม -งานบริหารค่าตอบแทน -งานประกันสังคม -งานบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ -งานธุรการ
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสพการณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/ฝึกอบรม/เทรนนิ่ง
วางระบบการสรรหา และจัดวางตำแหน่งงาน ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน จัดทำกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท วางแผนและจัดฝึกอบรมตามแผนประจำปี ตรวจเวลาการทำงาน สรุปสภาพพนักงาน จัดทำและเตรียมเอกสารในการทำงาน ติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอก จัดทำเอกสารงานบุคคลทั้งระบบ วางระบบการสรรหา และจัดวางตำแหน่งงาน อื่นๆ ที่โครงสร้างบริษัทกำหนดไว้
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1394 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 140 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560