หางาน สมัครงาน > ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้นหาจากงานประเภท
ผู้จัดการทั่วไป, ผู้อำนวยการ, งานผู้บริหาร
General Officer
- ติดต่องานธนาคาร, สถานที่ราชการต่างๆ - ดูแลงานจัดซื้อและฝ่ายบุคคล - ดูแลเอกสารอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
21 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ไฮแคร์ ไทยกลัฟส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : xx,xxx
ผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้าน
บริหารจัดการงานดูแลนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ประสานงานด้านกฏหมายและนิติกรรมโครงการ
21 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท นวธานี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25000
ผู้จัดการพิพิธภันฑ์
ดูแลจัดการพิพิธภัณฑ์ทั้งระบบ สามารถวางแผนในการจัดทำนิทรรศการผลงาน แสวงหาความร่วมมือ เจรจาติดต่อ ประสานงานกับองค์กรภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กร และสามารถปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้
21 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท นวธานี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการแผนก Visual Merchandier ( ประจำสำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี )
1.ดูแลงานด้านการออกแบบตกแต่ง การจัดเรียง Display 2.ออกแบบงานและตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม เหมาะสมตรง Concept เพื่อส่งเสริมภาพรวมของร้าน 3.ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อภายในและภายนอกบริษัท 4.สรุปผลและจัดทำรายงานและติดตามผลงานตามระยะเวลาที่กำหนด 5.สามารถเดินทางเพื่อติดตี้งและตรวจสอบหน้างานตามสาขาได้ 6.ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้ตาม KPI ที่กำหนดไว้ 7.งานอื่นๆที่ผู้บริหารมอบหมาย
21 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
รับด่วน!!! Sales Director / ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
1. ควบคุมงานขายทั้งระบบ 2. บริหารจัดการด้านทีมขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. บริหารการขาย วางแผนงาน และวิเคาระห์คู่แข่ง 4. พัฒนาศักยภาพของทีมงานขายให้มีประสิทธิภาพ 5. ดูแลผลประกอบการและยอดขายของศูนย์
21 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามคุณวุฒิ+ประสบกาณณ์
รับด่วน!!! General Manager / ผู้จัดการทั่วไป
1. ควบคุมงานทั้งระบบ 2. บริหารจัดการงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. บริหารศูนย์วางแผนงาน วางระบบงาน และควบคุมการทำงาน 4. พัฒนาศักยภาพของศูนย์และการบริการให้มีประสิทธิภาพ 5. ดูแลผลประกอบการของศูนย์ 6. วิเคราะห์ จัดทำแผน ปรับปรุงขั้นตอน ควบคุมและแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น 7. มีความรู้ด้านทางด้าน การตลาด ขาย และการบริหารบุคคล 8. วางแผนกลยุทธ์องค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริหาร 9. รับผิดชอบการทำงานของทุกฝ่าย 10. วางแผนการบริหารงาน เพื่อเพิ่มรายได้ สร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้า
21 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามคุณวุฒิ+ประสบการณ์
รับด่วน!!! Marketing Director / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
1.ดูแลและควบคุมการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 2.วิเคราะห์และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดตามสื่อต่าง ๆ 3.ดูแลและควบคุมการวางแผนการตลาดเพื่อสื่อสารตามสื่อต่าง ๆ 4.นำประสบการณ์ที่เคยมีจากการบริหารโรงพยาบาลหรือคลีนิกมาใช้และพัฒนาให้สอดคล้องกับองค์กร 5.บริหารและควบคุมการจัดทำงบประมาณ/ควบคุมงบประมาณการโฆษณา และกิจกรรมทางตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมาย 6.บริหารทีมงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในภาพรวมและองค์รวมขององค์กร 7.ดูแลและควบคุมทั้งระบบทั้งส่วนกลางและสาขาในด้านการตลาดเพื่อให้ครอบคลุมและ
21 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามคุณวุฒิ+ประสบการณ์
ผู้จัดการอาคาร (ประจำอาคารทิพมาศแมนชั่น : ซอยสุขุมวิท 49)
- จัดให้การบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี - ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน - อำนวยความสะดวกให้แก้ผู้เช่าต่างๆ ของอาคาร - ควบคุมประสานงานกับบริษัทผู้รับเหมาช่วง เช่น รปภ. , แม้บ้าน เป็นต้น - จัดทำรายงานต่างๆ ประจำเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารระดับสูง
21 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการร้านแซ่บ คลาสสิก สาขาทาวน์อินทาวน์ 1 อัตรา ด่วน!! โทร.086-666-6496 (คุณฉ่ง)
- มอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้าในร้านอาหาร - ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยภายในร้านอาหาร - จัดเตรียมอาหารให้ลูกค้า - สามารถทำงานเป็นกะได้ (เสาร์,อาทิตย์,นักขัตฤกษ์ทำงานได้) - รับผิดชอบงานภายในร้านที่ได้รับมอบหมาย - ปฎิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา - สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 100% - ปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด 100%
21 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการเขต (Area Manager) ร้านอาหาร Yunnan ของ บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1. ด้านการบริหารธุรกิจ - วิเคราะห์และทำความเข้าใจกับเป้าหมาย (Target) ที่ได้รับ พร้อมทั้งกำหนดงบประมาณ (Budget) ในการบริหารร้าน ต้นทุนการผลิต ต้นทุนของบุคลากร (Labor Cost) รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์ Master Roster ของร้านที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ Store Contribution ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - อธิบายและสื่อสารให้ผู้จัดการร้านทุกร้านได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน - วางแผน (Action Plan) การบริหารร้านและค่าใช้จ่ายของแต่ละร้านให
21 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 470 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 47 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560