หางาน สมัครงาน > จัดซื้อ คลังสินค้า logistics

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้นหาจากงานประเภท
จัดซื้อ, คลังสินค้า, logistics
หัวหน้าแผนกคลัง
   - บริหารคลังวัตถุดิบ / เคมีภัณฑ์ และสำเร็จรูป - ควบคุมการจัดเก็บ รับเข้า จ่ายออก อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ - สรุปยอดคงคลัง - ร่วมตรวจนับสต็อคกับฝ่ายบัญชี - ถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคการทำงานให้พนักงานในสังกัด - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
25 เมษายน 2560
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่สโตร์
   -ดูแลควบคุม Stock อะไหล่,วัสดุสิ้เปลือง -มีความในการควบคุม Stock -รับผิดชอบการรับ ตรวจรับ-จัดเก็บ และจ่ายของในสโตร์ อะไหล่และวัศดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
25 เมษายน 2560
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
   -วางแผนพื้นที่จัดเก็บรับ-จ่าย ส่วนผสม วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป -ตรวจรับสินค้าจริงกับรายงานการผลิตเพื่อเปรียบเทียบ -จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่ -ตรวจสอบการจ่ายส่วนผสม,วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปตามระบบ FI-FO , LI-FO -บันทึกการเบิกจ่ายสินค้า
25 เมษายน 2560
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
   - หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ - ควบคุม วางแผน ผู้ขายให้ส่งมอบวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ตรงตามกำหนด - ควบคุมดูแลกระบวนการจัดซื้อ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ - การเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขาย - ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ - การพัฒนาศักยภาพ ประเมินผล / เยี่ยมเยียน ผู้ขาย - วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
25 เมษายน 2560
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
   - บริหารงานจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ให้ทันต่อระยะเวลากำหนด - สรรหา / คัดเลือกผู้ขายที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ราคาเหมาะสม - ประเมินผล และพัฒนาผู้ขาย - สอนเทคนิคการทำงานให้แก่พนักงานในหน่วยงาน - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
25 เมษายน 2560
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ - Purchasing Officer
   เจ้าหน้าที่จัดซื้อจะรายงานโดยตรงต่อผู้จัดการแผนกจัดซื้อ และจะรับผิดชอบหน้าที่งานดังต่อไปนี้ 1.จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อให้สอดคล้องกับใบขอเสนอซื้อและนโยบายขององค์กร 2.ค้นหาข้อมูลของเวนเดอร์รายใหม่ 3.เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขายกับเวนเดอร์เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร 4.ประสานงานกับหน่วยงานในบริษัทเรื่องจัดซื้อ 5.ควบคุมและตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อให้ถูกต้องครบถ้วน 6.เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการจัดซื้อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
25 เมษายน 2560
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 18,000 บาทตามคุณสมบัติและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำสำนักงานใหญ่)
   *ค้นหาข้อมูลของผู้ขาย/ผู้รับเหมารายใหม่ *ตรวจสอบใบคำขอซื้อ *เจรจาต่อรองและเงื่อนไขการขาย *จัดทำใบสังซื้อ/สั่งจ้าง *ประสานงานกับหน่วยงานของผู้ซื้อและผู้ขาย *ประเมินผลผู้ขายรายใหม่ประจำปี
25 เมษายน 2560
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำคลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)
    ค้นหาข้อมูลของผู้ขาย/ผู้รับเหมารายใหม่  เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขการขาย  ประเมินผลผู้ขายรายใหม่ประจำปี  ตรวจสอบ เพื่อทำการขออนุมัติ และทำการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง  ประสานงานกับหน่วยงานของผู้ซื้อและผู้ขาย  ดำเนินงานด้านการจัดซื้อให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ  ปฎิบัติตามระเบียบวินัยพื้นฐานตามข้อบังคับ&ระเบียบการทำงานของพนักงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมาตรฐานการทำงานตามระบบของบริษัทฯ  ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
25 เมษายน 2560
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานโลจิสติกส์ - ประจำโรงงานนครหลวง
   เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์จะรายงานต่อผู้จัดการและจะรับผิดชอบงานการทำรายงานความเคลื่นไหวการขนถ่ายถ่านหิน รวมไปถึงดูแลการขนถ่ายถ่านหินที่ท่าเรือให้เรียบร้อย และสุ่มตรวจการขนย้ายถ่านหิน ติดต่อกับเจ้าของเรือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น รวมไปถึงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานโดยตรง
25 เมษายน 2560
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่จัดหาไม้ยางพารา
   เจ้าหน้าที่จัดหาไม้ยางพาราจะรายงานโดยตรงต่อผู้จัดการฝ่ายจัดหาเชี้อเพลิง และจะรับผิดชอบงานด้านจัดหาไม้ยางพาราจากแหล่งซื้อ อาทิ โรงเลื่อย โรงไม้ โรงเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ในทุกภาคของประเทศไทยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดหาไม้ยางพาราตามที่ตั้งไว้
25 เมษายน 2560
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2660 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 266 »

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560