หางาน สมัครงาน > เขต จตุจักร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

วิศวกรออกแบบ( ทุพพลภาพ )ประจำสำนักงานใหญ่
   -ศึกษารายละเอียดแบบ หรือใบส่งงาน TOR -ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า และให้เป็นในแนวทางที่กฏหมายกำหนด -ดำเนินการงานที่ได้ออกแบบไว้ส่งมอบให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ -เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานออกแบบ เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ -ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
25 เมษายน 2560
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Web Programmer
   1.สร้าง website บริษัท 2.ดูแล Update Website บริษัท 3.เขียน Web ด้วยภาษา PHP ได้
25 เมษายน 2560
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำสำนักงานใหญ่)
   *ค้นหาข้อมูลของผู้ขาย/ผู้รับเหมารายใหม่ *ตรวจสอบใบคำขอซื้อ *เจรจาต่อรองและเงื่อนไขการขาย *จัดทำใบสังซื้อ/สั่งจ้าง *ประสานงานกับหน่วยงานของผู้ซื้อและผู้ขาย *ประเมินผลผู้ขายรายใหม่ประจำปี
25 เมษายน 2560
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกรQA (ประจำสำนักงานใหญ่)
   -ตรวจสอบแผนคุณภาพของโดรงการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด -ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ให้เป็นไปรายงานประกอบแบบ และมาตรฐาน -ตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างในทุกกระบวนการ ตามแผนคุณภาพการตรวจสอบงานของQA -สุ่มตรวจมาตรฐานที่กำหนด ตามทีระบุุความถี่ในการตรวจสอบงาน ในพื้นที่ต่างๆ -สุ่มตรวจเอกสารประกอบการทำงาน เช่นCoA,ผลการทดสอบต่างๆ,ผลการวิเคราะห์ต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบโดยQA โดยใช้เครื่องมือมาตรฐานที่นานาชาติยอมรับ สรุปรายงานผลการตรวจ เพือแจ้งให้ผู้จัดการโครงการ ผู้บริหารโครงการ ได้รับทราบ เพื่อหา
25 เมษายน 2560
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกร QC(ประจำไซต์งานก่อสร้าง)
   1.ตรวจสอบรายการและแบบต่างๆของโครงการให้ถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรม 2.จัดเตรียมแผนการทำงานและเป้าหมายประจำเดือน 3.จัดทำเอกสารพร้อมรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบงานของโครงการส่งเจ้าของงาน 4.ตรวจสอบปริมาณงานและคุณภาพของผุ้รับเหมาช่วง 5.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการฯ 6.ติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 7.ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป้นไปตามแบบ 8.ควบคุมดูแล แก้ปัญหาข้อร้องเรียนภายในส่วนงานที่รับผิดชอบ 9.เก็บรวบรวมข้อมูล และความต้องการของลูกค้าส่งผุ้บังคับบัญชา
25 เมษายน 2560
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกร Metal Sheet
   1.ควบคุมและดุแลติดตั้ง Metal Sheet ทีมผู้รับเหมาช่าง และทีมงานช่างบริษัท 2.ตรวจสอบวัสดุที่นำมาใช้งาน และเพื่อขออนุมัติ 3.แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน Metal Sheet 4.จัดทำ Shop Drawing เพื่อยื่นขออนุมัติ และแนบประกอบกับงานติดตั้ง 5.ถอดแบบเกี่ยวกับงาน Metal Sheet ให้ฝ่ายประมาณการเพื่อยื่นประมูลงาน 6.ถอดวัสดุและประมาณงานเพื่อสั่งวัสดุที่เกี่ยวกับงาน Metal Sheet 7.สั่งผลิตงาน Metal Sheet หลังคา ผนัง ฝ้า บานเกล็ด และ Flashing ต่างๆ 8.ตรวจสอบเบิกงวดของผู้รับเหมาช่วง ทั้งค่าวัสดุ และ
25 เมษายน 2560
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกรโครงการ (ด่วน)
   1.กำหนดเป้าหมายและวางแผนงานก่อสร้าง 2.ศึกษาแผนการก่อสร้างให้เข้าใจและดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 3.ตรวจสอบรายการคำนวณและแบบต่างๆของโครงการที่ถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรม 4.วางแผนและควบคุมดูแลใช้จ่ายงานก่อสร้าง 5.จัดหาวัสดุและกำลังพอให้เพียงพอต่อการทำงาน 6.จัดเตรียมแผนการทำงานและเป้าหมายประจำเดือน 7.จัดทำเอกสารความก้าวหน้าของโครงการส่งเจ้าของงาน 8.ตรวจสอบปริมาณงานและคุณภาพของผุ้รับเหมาช่วง 9.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการฯ 10.ควบคุม การใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆภายในโครงการ 11.
25 เมษายน 2560
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกรสำนักงาน (ประจำไซร์งานบางปู สมุทรปราการ)
   เปรียบเทียบแบบ Tender กับแบบ Construction เพื่อสรุป VO.ที่เกิดขึ้น -ด้านแผนงาน จัดทำแผนงานหลัก แผนอนุมัติวัสดุ-อุปกรณ์ คนงาน เครื่องจักร รวมทั้งทำแผนงานผู้รับเหมา,weekly Report และ Monthly Report /การเบิกค่างวดงาน/การร่างจดหมายราชการ เป็นต้น
25 เมษายน 2560
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกรสนาม(ประจำไซต์งานระยอง )
   1 ศึกษาแผนการก่อสร้างให้เข้าใจและดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 2 ตรวจสอบรายการคำนวณและแบบต่างๆของโครงการให้ถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรม 3 ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายงานก่อสร้าง 4 จัดเตรียมแผนการทำงานและเป้าหมายประจำเดือน 5 จัดทำเอกสารความก้าวหน้าของโครงการส่งเจ้าของงาน 6 ตรวจสอบปริมาณงานและคุณภาพของผู้รับเหมาช่วง 7 ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการฯ 8 ติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 9 ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
25 เมษายน 2560
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่สต๊อก
    รับสินค้า/ตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับ Spec ที่สั่งซื้อ และตรงตาม po  จัดทำใบรับสินค้าและลงรับสินค้าให้ตรงกับทางบัญชี  แยกใบกำกับภาษีกับสำเนาและแนบใบ po เพื่อนำส่งทางบัญชี  ควบคุมการเบิก-จ่าย วัสดุ  ตรวจสอบเครื่องมือและแจ้งซ่อมให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยุ่เสมอ  ตรวจเช็ควัสดุที่เบิกใช้ใน job นั้นๆ ว่ามีของอยู่ใน stock หรือไม่  นำใบเบิกวัสดุมาตัด stock เพื่อบันทึกการ์ดและในรายงานวัสดุคงเหลือ  ตรวจเช็ค Stock คงเหลือ
25 เมษายน 2560
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 7   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1652 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 166 »


คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560